Skip to main content

Kemera-tuet

Tuki metsänhoitoon

Metsäkeskuksen myöntämä kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla.  

Kemera-tukea voidaan myöntää vain alueille, joilla metsälaki on voimassa. Kemera-tuki on veronalaista tuloa. 

Tietoa kemera-tuista

Tutustu kemera-tukien ehtoihin ja edellytyksiin.

Ympäristötuki

Ympäristötuki on yksi METSO-ohjelman toteutuskeinoista.

Luonnonhoitohankkeet

Tietoa luonnonhoitohankkeiden hanketuesta.

Kemeran tarkastusmenettely

Metsäkeskus tarkastaa kemera-hankkeita vuosittain.

Kemera-tukien hakeminen