Gå direkt till innehållet

Skogsdatafigurer

Med skogsdatafigur avses ett skogsområde som är enhetligt när det gäller åtgärdsbehov, ståndort och bestånd. Den genomsnittliga figurstorleken i materialet är cirka 1,4 hektar. 

Skogsdatafigurerna kan användas till exempel i skogsrelaterade geodataanalyser och i planeringen av skogsvård och avverkningar. Skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer och andra kända naturvärden finns med i materialet. 

Skogsdatafigurerna som Skogscentralen samlat information om finns öppet att få som gränssnitt och som geografiskt informationsmaterial.

Obs! Från oktober 2022 är det ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata på grund av ett byte av datasystem. Avbrottet  beräknas pågå ännu en bra bit in på 2023. Läs mer.

 

Tillgången till skogsdata

Karttjänsten visar när nya skogsdata som Skogscentralen samlar in kommer att finnas tillgängliga. På kartan skiljs områdena från varandra utifrån informationskällan. 

Avaa kartta uuteen ikkunaan 

Skogsarbeten på kartan

Skogsdata innehåller rekommendationer om skogsvårdsarbeten och avverkningar. 

Förslagen är kalkyler som bygger på skogsdata. Förutom en rekommendation om vad som borde göras i skogen ges också en rekommenderad tidpunkt. 

I presentationen som visar skogsarbeten på en karta mer ingående hur arbetena fördelar sig regionalt. 

Med kartan kan du jämföra de arbeten som utförs i skogarna per areal och söka områden där det till exempel finns ett större behov av plantskogsvård.  

Skogsarbten på kartan

 

Kronmodeller

Kronmodellerna produceras utifrån laserskannat material. Modellerna kan användas som hjälp när man ritar figurgränder. Kronmodellen får man av höjdskillnaden mellan krontaket och markytan.

Kronmodell 

Materialet finns också att få som gränssnitt och geografiskt informationsmaterial.

Rastermaterial

Rasterrutorna är inventeringsenheter i den fjärrkarteringsbaserade beståndstolkningen. En rasterruta är en kvadrat på 16 gånger 16 meter. Rasterrutorna är i det tillstånd de var i när de inventerades, och de samlas in på hela inventeringsområdet.

Obs! Från oktober 2022 är det ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata på grund av ett byte av datasystem. Avbrottet beräknas pågå ännu en bra bit in på 2023. Läs mer.

Rastermaterial

Materialet finns också att få som gränssnitt och geografiskt informationsmaterial.

Provytor

Provytor används som jämförelsematerial i den fjärrkarteringsbaserade skogsinventeringen.

Fjärrkarterade provytor

 Materialet finns också att få som gränssnitt och geografiskt informationsmaterial

Mer information om skogsdata: