Siirry pääsisältöön

Metsävaratiedot

Metsävarakuviot

Metsävarakuviolla tarkoitetaan toimenpidetarpeiltaan, kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäistä metsän aluetta. Keskimääräinen kuviokoko aineistossa on noin 1,4 hehtaaria.  

Metsävarakuvioita voi käyttää esimerkiksi metsään liittyvissä paikkatietoanalyyseissä sekä metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnitteluun. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt sekä muut tiedossa olevat luontoarvot ovat aineistossa mukana. 

Metsäkeskuksen keräämät metsävarakuviot ovat saatavilla avoimesti rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Huom! Metsävaratiedoissa on lokakuusta 2022 alkaen metsätietojärjestelmän uudistuksen vuoksi väliaikainen päivityskatko, joka kestää vuoden 2023 puolelle. Lue lisää.

 

Metsävaratiedon saatavuus

Karttapalvelu kertoo, mistä Metsäkeskuksen keräämää metsävaratietoa on saatavilla. Kartalla erotetaan alueet tietolähteen perustella toisistaan. 

Avaa kartta uuteen ikkunaan 

Latvusmallit

Latvusmallit tuotetaan laserkeilausaineistosta. Ne auttavat metsikkökuvioiden rajaamista eli kuviorajan piirtämistä. Latvusmalli saadaan puuston latvuston ja maapohjan korkeuserosta.

Latvusmalli 

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Hila-aineisto

Hilaruudut ovat kaukokartoitusperusteisen puustotulkinnan inventointiyksiköitä. Hilaruutu on 16 metriä sivultaan oleva neliö. Hilaruudut ovat inventointihetken mukaisessa tilanteessa ja niitä kerätään kattavasti inventointialueelta.

Huom! Metsävaratiedoissa on lokakuusta 2022 alkaen metsätietojärjestelmän uudistuksen vuoksi väliaikainen päivityskatko, joka kestää vuoden 2023 puolelle. Lue lisää.

Hila-aineisto

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Koealat

Koealoja käytetään kaukokartoituspohjaisessa metsien inventoinnissa maastoa kuvaavana vertailuaineistona. 

Koealat 

 Aineistot ovat saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

Korjuukelpoisuus

Manner-Suomen alueen korjuukelpoisuuskarttojen aineisto sisältää rasterimuotoisia korjuukelpoisuuskarttoja, jotka kuvaavat maaston kantavuutta. Kantavuus on luokiteltu kartoissa kuuteen luokkaan. 

Aineisto on tuotettu laskennallisesti. Laskennan lähtöaineistona on käytetty kaukokartoitusaineistoa (laserkeilaus) ja Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Laskennallisesti tuotetun luokituksen paikkansapitävyyttä ei ole tarkastettu maastossa. 

Maaperän kantavuuden lisäksi korjuukelpoisuuteen vaikuttaa korjuuajankohdan sääolosuhteet, esimerkiksi ajankohdan sateisuus ja talvella routakerroksen paksuus. 

Korjuukelpoisuus

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina. 

Lisätietoja metsävaratiedoista: