Siirry pääsisältöön

Metsävarakuviot

Metsävarakuviolla tarkoitetaan toimenpidetarpeiltaan, kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäistä metsän aluetta. Keskimääräinen kuviokoko aineistossa on noin 1,4 hehtaaria.  

Metsävarakuvioita voi käyttää esimerkiksi metsään liittyvissä paikkatietoanalyyseissä sekä metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnitteluun. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt sekä muut tiedossa olevat luontoarvot ovat aineistossa mukana. 

Metsäkeskuksen keräämät metsävarakuviot ovat saatavilla avoimesti rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

 

Metsävaratiedon saatavuus

Karttapalvelu kertoo, mistä Metsäkeskuksen keräämää metsävaratietoa on saatavilla. Kartalla erotetaan alueet tietolähteen perustella toisistaan. 

Avaa kartta uuteen ikkunaan 

Metsätyöt kartalla

Metsävaratieto sisältää ehdotuksia erilaisista metsään kohdistuvista metsänhoitotöistä ja hakkuista. 

Ehdotukset on tuotettu laskennallisesti metsävaratiedon perusteella. Työehdotukset sisältävät tehtävän työn lisäksi myös suositellun ajankohdan työlle. 

Metsätyöt kartalla -esityksen avulla esitetään tarkemmin, kuinka metsätyöt jakautuvat alueellisesti. 

Kartan avulla pystyy vertailemaan eri alueille kohdistuvia metsätöitä pinta-alan perusteella ja etsimään alueita, joilla on esimerkiksi muita enemmän taimikonhoitotöitä. 

Metsätyöt kartalla

 

Latvusmallit

Latvusmallit tuotetaan laserkeilausaineistosta. Ne auttavat metsikkökuvioiden rajaamista eli kuviorajan piirtämistä. Latvusmalli saadaan puuston latvuston ja maapohjan korkeuserosta.

Latvusmalli 

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Hila-aineisto

Hilaruudut ovat kaukokartoitusperusteisen puustotulkinnan inventointiyksiköitä. Hilaruutu on 16 metriä sivultaan oleva neliö. Hilaruudut ovat inventointihetken mukaisessa tilanteessa ja niitä kerätään kattavasti inventointialueelta.

Hila-aineisto

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Koealat

Koealoja käytetään kaukokartoituspohjaisessa metsien inventoinnissa maastoa kuvaavana vertailuaineistona. 

Koealat 

 Aineistot ovat saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

Lisätietoja metsävaratiedoista: