Gå direkt till innehållet

Öppen skogs- och naturinformation kan användas genom att utnyttja gränssnitt, alltså en teknisk användaruppkoppling. Användningen av gränssnitt kräver program som stöder gränssnitt, alltså till exempel program för geografisk information.

Skogscentralens gränssnitt stöder tre olika tekniker. En del av materialen kan ses via WMS- eller WFS-gränssnitt för GIS-data. För en del av materialen finns det också ArcGIS REST-gränssnitt. För skogsdatafigurer finns det dessutom REST-gränssnitt som är avsett för nedladdning av materialet och som levererar information som XML-kod enligt skogsdatasatandarden.

Obs! Från oktober 2022 är det ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata på grund av ett byte av datasystem. Avbrottet  beräknas pågå ännu en bra bit in på 2023. Läs mer.

Geoserver WMS/WFS-gränssnitt

Geoserverns gränssnitt följer WMS- och WFS-standarder.

I WMS- och WFS-gränssnitt används enhetliga fältnamn och kodlistor ihop med motsvarande nedladdningsbara geografiska informationsmaterial. Informationsinnehållet har förenklats och täcker bara de mest centrala markörerna.

Kodlistorna och beskrivningen av databasen för gränssnitten för skogsdatafigurer och särskilt viktiga livsmiljöer finns beskrivna i skilda dokument:

Så använder du WMS-gränssnitt: 

Så använder du WFS-gränssnitt: 

Aineisto Osoite
Metsävarakuviot https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/stand/ows
Erityisen tärkeät elinympäristöt  https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/habitat/ows
Hila-aineisto https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows
Inventointikoealat https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/inventory_sampleplot/ows
Kaukokartoituskoealat https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/sampleplot/ows
Metsänkäyttöilmoitukset https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestusedeclaration/ows
Pintavesien virtausmalli https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/Pintavesien_virtausmalli/ows
Latvusmalli 2008 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2008/ows
Latvusmalli 2009 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2009/ows
Latvusmalli 2010 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2010/ows
Latvusmalli 2011 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2011/ows
Latvusmalli 2012 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2012/ows
Latvusmalli 2013 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2013/ows
Latvusmalli 2014 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2014/ows
Latvusmalli 2015 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2015/ows
Latvusmalli 2016 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2016/ows
Latvusmalli 2017 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2017/ows
Latvusmalli 2018 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2018/ows
Latvusmalli 2019 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2019/ows
Latvusmalli 2020 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2020/ows
Latvusmalli 2021 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2021/ows
Latvusmalli, uusin https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest/ows
Latvusmalli uusin aluerajaindeksi https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest_area_index/ows
Metsämaski https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestmask/ows

Kestävän metsätalouden rahoituslain ja riistavahinkolain kohteet: 

Selaa taulukkoa oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla.

Työlaji Asiakirja Laki Geometria Osoite
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö Rahoitushakemus Riistavahinkolaki (105/2009) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös Toteutusilmoitus Riistavahinkolaki (105/2009) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows
Metsänuudistaminen Rahoitushakemus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows
Nuoren metsän hoito Rahoitushakemus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows
Ympäristötuki Rahoitushakemus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows
Metsänuudistaminen Toteutusilmoitus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows
Nuoren metsän hoito Toteutusilmoitus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows
Ympäristötuki Toteutusilmoitus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_91/ows
Nuoren metsän hoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows
Terveyslannoitus Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows
Suometsänhoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows
Suometsänhoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows
Metsätien tekeminen Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows
Metsätien tekeminen Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows
Luonnonhoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows
Ympäristötuki Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows
Nuoren metsän hoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_30/ows
Terveyslannoitus Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_50/ows
Suometsänhoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows
Suometsänhoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows
Metsätien tekeminen Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows
Metsätien tekeminen Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows
Luonnonhoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows
Ympäristötuki Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_91/ows
Metsitystuki Rahoitushakemus Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows
Metsitystuki Toteutusilmoitus Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_12_17/ows

Skogsdatastandardens REST-gränssnitt

Via REST-gränssnitt kan man söka öppen skogsdata i en form som överensstämmer med skogsdatastandarden

ArcGIS REST-gränssnitt

För en del av materialet finns det också WMS-gränssnitt att utnyttja. Användarna  informeras om ändringar i materialet här nedan på förhand. På vår GIS-server finns också andra gränssnitt. De som inte räknas upp på den här sidan är inte avsedda för direktanvändning, utan fungerar som en del av en karttjänst. Vi informerar inte om ändringar i de här gränssnitten.

Aineisto  
2 m - 10 m maanpintamalli Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu uusi maanpintamalli
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer
 • Tietotuotekuvaus
2 m - 10 m virtausverkko Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu pintavesien virtausverkko
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer
 • Tietotuotekuvaus
Korjuukelpoisuus Kaukokartoitusaineiston ja maastotietokannan avulla muodostettu staattinen korjukelpoisuuskartta. Lisäksi indeksikartta kattavuudesta.  
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • WMS indeksi
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer
 • REST indeksi
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer
Tietotuotekuvaus
Maa-ainesten huuhtoutumisherkkyys Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer
 • Tietotuotekuvaus
Metsitystukimahdollisuudet Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivat joutoalueet.
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer
 • Tietotuotekuvaus
Veden palauttamiseen soveltuvat suojelusuot Suojelusuokohteet, joissa vesien palauttaminen on etukäteistietojen perusteella mahdollista. 
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer
 • Tietotuotekuvaus

 

Mer information

Skogscentralens kundtjänst
kundtjanstatskogscentralen.fi
029 432 409