Gå direkt till innehållet

Öppna skogs- och naturdata finns att få som olika materialpaket. Materialet är indelat i grupper enligt innehåll och områdesindelning.

Geodatamaterialet passar bra att använda till exempel om man ska göra en analys på landskapsnivå. För att använda geodatamaterialet behöver man någon typ av geodataprogram.

Om man kopplat ihop materialet med uppgifter om en privatperson måste man iaktta skyldigheterna som gäller för skydd av personuppgifter. Mer information om det finns på sidan om utlämning av offentlig miljöinformation.

FTP-länkarna fungerar bäst med ett separat kundprogram, till exempel  Filezilla. Observera att det användningen av FTP-protokoll kan vara blockerad i organisationens nät.

Varje dag infallet ett avbrott i distributionen klockan 5.30-6.30, då de uppdaterade materialpaketen läggs till.

Bläddra tabellen till höger med rullbalken under tabellen.

Obs! Från oktober 2022 är det ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata på grund av ett byte av datasystem. Avbrottet  beräknas pågå ännu en bra bit in på 2023. Läs mer.

Material

Format

Områdesindelning

Nedladdningslänk 

Skogsdatafigurer

 

  

  

  

  

OGC GeoPackage (1.2

Landskap 

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kommun

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kartblad

HTTP 

FTP 

  

XML (MV1.9

Kartblad

HTTP 

FTP 

  • Historik

OGC GeoPackage (1.2)/ XML (MV1.9

 

Landskap/kommun/kartblad 

HTTP 

 

FTP 

 

Särskilt viktiga livsmiljöer 

 

  

  

  

  

OGC GeoPackage (1.2

Landskap

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kommun

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kartblad

HTTP 

FTP 

  • Historik 

OGC GeoPackage (1.2

Landskap/kommun/kartblad 

HTTP 

 

FTP 

 

Rastermaterial 

 

  

  

  

  

OGC GeoPackage (1.2

Landskap 

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kommun

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kartblad

HTTP 

FTP 

Inventeringsprovytor        
  OGC GeoPackage (1.2) Landskap

HTTP

FTP
  OGC GeoPackage (1.2) Kommun HTTP FTP
  OGC GeoPackage (1.2) Kartblad HTTP FTP

Fjärrkarteringsprovytor 

 

  

  

  

  

OGC GeoPackage (1.2

Landskap

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kommun

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kartblad

HTTP 

FTP 

Kemeramaterial

 

  

  

  

  

OGC GeoPackage (1.2

Landskap

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kommun

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kartblad

HTTP 

FTP 

Avverkningsanmälningar 

 

  

  

  

  

OGC GeoPackage (1.2

Landskap

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kommun

HTTP 

FTP 

  

OGC GeoPackage (1.2

Kartblad

HTTP 

FTP 

Kronmodeller

 

  

  

  

  

GeoTIFF (1m x 1m) 

Kartblad

HTTP 

FTP 

Drivningsduglighetskarta

 

 

 

 

 

GeoTIFF (16m x 16m) 

Kartblad (inventeringsområdespaket) 

HTTP 

FTP 

Metsämaski        
  OGC GeoPackage (1.2) Landskap HTTP FTP
  OGC GeoPackage (1.2) Kommun HTTP FTP
  OGC GeoPackage (1.2) Kartblad HTTP FTP
  • Historik

OGC GeoPackage (1.2)

Landskap/kommun/kartblad

HTTP FTP

Beskrivningar och teknisk dokumentation

Bläddra tebellen till höger med hjälp av rullbalken under tabellen.

Material

Metadata 

Databasschema

Koder

Annan information

Skogsdatafigurer

Länk 

 

 

Ohjeita Metsävarakuvioiden (GeoPackage) käyttöön: 

 

Särskilt viktiga livsmiljöer 

 

Länk 

 

  

Rastermaterial 

Länk 

 

  

Inventeringsprovytor Länk  

Fjärrkarteringsprovytor

 

Länk 

 

 

Kemera-material 

Länk 

 

  

Avverkningsanmälningar

 

Länk 

 

 

  

Kronmodeller 

Länk 

  

  

Latvusmalli indeksi (GeoPackage) ja QGIS-tyylitys 

Drivningsduglighetskartor 

Länk

 

 

 

Metsämaski

Länk    

Mer information

Skogscentralens kundtjänst
kundtjanstatskogscentralen.fi
tfn 029 432 409