Gå direkt till innehållet

Vilka mål har du ställt för skogsägandet?

Nyhet - 08.07.2021 09:39

Du som är skogsägare har rätt att själv bestämma hur du använder din skog. Du kan definiera dina egna mål i tjänsten MinSkog.fi.

Tänk på vad som är viktigt för dig i skogsvården och tveka inte att berätta om det även för skogsfackmännen.

Skogen har olika betydelse för olika skogsägare. För en del är skogen ett trivsamt arbetsläger där man kan sköta sin fysiska kondition. På samma gång ser man ett konkret resultat av arbetet, och i något skede syns resultatet också på bankkontot.  

För andra skogsägare är skogen en plats för rekreation där både kroppen och själen kan vila.  

En del anförtror sin skog i händerna på fackmän och besöker skogen bara sällan. För många är skogen allt detta – en helhet av många aspekter. 

Enklare att besluta om skogsvården om du har fastställt egna mål 

Det är värt att fundera på målen kring det egna skogsägandet. Då är det enklare att bestämma vad, hur och när skogskötsel- och avverkningsarbeten ska utföras i skogen, om över huvud taget. 

Att anteckna egna mål i tjänsten MinSkog.fi är ett sätt att fundera på saken. När du skriver in dina mål i tjänsten syns de även för de aktörer i skogsbranschen som har ditt samtycke att läsa informationen om din skog. På det sättet kan aktörerna beakta dina mål och föra dem på tal om du beställer tjänster av dem. 

Du kan också senare ändra de mål som du definierat i MinSkog.fi. De påverkar inte de skogsvårds- och avverkningsförslag som visas i tjänsten. 

Besvara enkäten i tjänsten MinSkog.fi – du kan vinna en Helkama-cykel eller en Stihl-röjsåg 

I tjänsten MinSkog.fi kan du svara på vår enkät som är en del av kampanjen Skogsägare, du bestämmer! I enkäten får du fundera på vilka alla skogsfrågor som skogsägare kan bestämma om helt på egen hand.  

Om du vill kan du också delta i utlottningen där vinsten är en cykel eller en röjsåg till ett värde av högst 1 000 euro. Vinnaren får själv välja. Läs mer om reglerna för utlottningen

Du kan logga in i MinSkog.fi via den violetta lådan uppe till höger. Inloggningslänken finns på alla våra webbsidor. 

Kan KL-skivor lösa utmaningen med virkesdrivning på mjuk mark? Nyhet - 07.07.2021 10:32
Vatten återförs från dikningsområden till skyddade myrar Nyhet - 09.07.2021 09:57