Skip to main content

Arvontasäännöt

Tule metsään! -kampanjan säännöt

Järjestäjä 

Suomen metsäkeskus 
Kauppakeskus Trio, 6. Krs, Aleksanterinkatu 18 A 
15111 Lahti 

Arvonta-aika 

Arvontaan voi osallistua 1.7.-31.12.2021. 

Osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua jättämällä metsänomistajana itse tai metsäammattilaisen kautta nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta koskevan tukihakemuksen Metsäkeskukselle 31.12.2021 mennessä. Metsäkeskus tarkistaa saapuneet hakemukset ja vain hyväksytyt rahoitushakemukset ovat mukana arvonnassa. 

Palkinnot 

Palkintona arvotaan 1 000 euron lahjakortti. Lahjakortti oikeuttaa arvonnassa voittaneen ja rahoitushakemuksessa mainitun metsänomistajan ostamaan metsä- tai luonnonhoitotöitä enintään tuhannen euron arvosta (sisältäen alv:n 24 %) haluamaltaan Metsään.fi-toimijapalveluun rekisteröityneeltä yrittäjältä tai organisaatiolta. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. 

Arvonta 

1 000 euron lahjakortti arvotaan 31.12.2021 mennessä nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta koskevan kemera-tukihakemuksen Metsäkeskukselle jättäneiden kesken. Arvonta tehdään 31.12.2021 saapuneiden nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta koskevien kemera-rahoitushakemusten tarkistusten jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.02.2022 mennessä Suomen metsäkeskuksen valvomana.  

Palkintojen luovutus ja toimitus 

Palkinnon luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa henkilökohtaisesti. Suomen metsäkeskus ei vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta voittajalle aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista. Suomen metsäkeskus maksaa mahdollisen arpajaisveron. 

Julkisuus 

Metsäkeskus julkaisee arvonnassa voittaneen nimen ja asuinpaikan eri viestintäkanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.  

Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, pois lukien Suomen metsäkeskuksen palveluksessa olevat henkilöt sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä näiden perheenjäsenet. 

Järjestäjän vastuu 

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. 

Arvontasääntöjen sitovuus 

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 

Arvontasäännöt vahvistettu 23.8.2021.

Lisätietoja:

Juha Tuononen
metsänhoidon asiantuntija
050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi

Metsänomistaja, sinä päätät! -kampanjan arvontasäännöt

Järjestäjä

Suomen metsäkeskus
Kauppakeskus Trio, 6. Krs, Aleksanterinkatu 18 A
15111 Lahti

Arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 10.5.-31.10.2021.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua kirjautumalla metsänomistajana Metsään.fi-palveluun ja vastaamalla kyselyyn, johon löydät linkin palvelun etusivun Ajankohtaista-laatikosta. Jokainen luonnollinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran.

Palkinnot

Arvontapalkintona on Helkama-polkupyörä tai Stihl-raivaussaha.  Kummankin arvo yksittäin on enintään 1000 e, sis. alv:n. Voittaja saa päättää kumman palkinnon hän valitsee. Metsäkeskus hankkii palkinnon. Palkinto on henkilökohtainen ja sitä ei voi vaihtaa rahaksi.

Arvonta

Palkinto arvotaan 9.11.2021 mennessä Suomen metsäkeskuksen valvomana. 

Palkintojen luovutus ja toimitus

Palkinnon luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa henkilökohtaisesti. Suomen metsäkeskus ei vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta voittajalle aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista. Suomen metsäkeskus maksaa mahdollisen arpajaisveron.

Julkisuus

Metsäkeskus julkaisee arvonnassa voittaneen nimen ja asuinpaikan eri viestintäkanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, pois lukien Suomen metsäkeskuksen palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä näiden perheenjäsenet.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Arvontasääntöjen sitovuus

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Arvontasäännöt vahvistettu 27.4.2021.

Lisätietoja