Gå direkt till innehållet

Skogscentralens kurser och evenemang

Skogscentralen ordnar mångsidiga utbildningar för skogsägare, aktörer och övriga som är intresserade av skogsbranschen. Föreläsningarna och kurserna hjälper skogsägare i beslutsfattandet som rör skogen och aktörer i upprätthållandet och uppdaterandet av expertisen. Utbildningarna främjar hållbar vård och användning av skog, vård av skogsnaturen och utveckling av näringarna som bygger på skogen.

Inne, i fält och på nätet

Vi ordnar utbildningar i hela landet och samarbetar tätt med andra expertorganisationer och läronastalter. Utbildningar och evenemang ordnas inomhus, i fält och på nätet.

Inomhus ordnar vi till exempel föreläsningar, seminarier och mässor. I fält konkretiseras det som vi lär ut på våra kurser och utbildningar.

Det är möjligt att delta i webbinarier och webbutbildningar på nätet. Ett webbinarium är en interaktiv föreläsning som äger rum på webben och som börjar på en på förhand utsatt tid. Det går att delta med dator, surfplatta eller motsvarande apparat som har nätuppkoppling. En del av webbinarierna bandas och kan ses i efterskott.

Webbstudier är studiehelheter som kan genomföras helt eller delvis via nätet. Det är möjligt att studera när som helst och var som helst, bara man har en apparat med nätuppkoppling och kan logga in på Skogscentralens webbutbildningsplattform.

Skogsägare lär sig om skogsvård och förvaltning av skogsegendom

Skogscentralen utbildar årligen tusentals skogsägare.

Vi erbjuder utbildningar och evenemang om aktuella ämnen som:

  • skogsvård
  • naturvård
  • skogsägande
  • skogsbeskattning
  • generationsskiften
  • skogsbrukets stöd och lagstiftningen

MinSkog-utbildningarna är en helhet som är ämnad speciellt för nya skogsägare. Alla som vill ha grundläggande information om skogsägande och skogsvård är välkomna.

Alla Skogscentralens utbildningar och evenemang finns i vår evenemangskalender. Anmäl dig.

Information och kunnande för aktörer om aktuella ämnen

Skogscentralen utbildar årligen hundratals aktörer om aktuella ämnen. Med aktörer avses proffs och företagare som behöver kunskaper om skogsbranschen i sitt arbete.

Exempel på vårt kursutbud för aktörer:

  • Skogslagstiftning och kemera-utbildningar
  • Skogsbrukets vattenvård och identifiering av naturobjekt
  • Effektiv användning av MinSkog.fi 
  • Naturvårdskortet

Alla Skogscentralens kurser och evenemang syns i evenemangskalendern.

Information om utbildningarna för aktörer får du genom att beställa det regionala utbildningsbrevet. Brevet skickas 3-4 gånger om året. I brevet berättar vi om Skogscentralens regionala utbildningar, nationella utbildningsturnéer och andra aktuella utbildningsämnen.

Materialbanken Mappi

Presentationerna från Skogscentralens utbildningar har samlats i en materibank som kallas Mappi. Man kommer åt Mappi utan att logga in och man kan fritt bläddra i, förhandsvisa och ladda ner utbildningsmaterial. Innehållet kan filtreras enligt målgrupp, ämne och med fri sökning. Tjänsten finns också på svenska och det går enkelt att byta språk i övre högra hörnet.

Prissättning

Skogscentralen ordnar öppna utbildningar och evenemang för olika målgrupper och vem som helst kan anmäla sig. En del av utbildningarna är avgiftsfria och en del kostar. Priset varierar enligt innehåll och längd. Prissättningen bygger på uträkningar av självkostnadsvärdet enligt förordningen om avgitsbelagda prestationer vid Skogscentralen. Avgiftsfria är till exempel evenemang som verkställs med projektfinansiering. Du ser priset på varje utbildning i samband med anmälan.

Skogscentralen deltar inte i anbudsförfaranden och verkställer inte utbildningar som är skräddarsydda för en enda aktör. Du kan be att Skogscentralens experter föreläser på evenemang arrangerade av aktörer, som utbildningsdagar.