Skip to main content
Service

Naturvårdskort

Skogsbrukets naturvårdsskort är ett praktiskt kompetenspaket. Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar. För att få Skogsbrukets naturvårdskort ska du avlägga ett färdighetsprov som Skogscentralen ordnar.

Skogsbrukets naturvårdskort är en utbildning som passar för skogsmaskinförare, för skogsarbetare, för dem som planerar stämplingsposter och för skogsägare. Naturvårdskortet gäller tillsvidare.

Den som har avlagt provet för skogsbrukets naturvårdskort

  • känner de naturvårdsmetoder som behövs vid skogsvård och vid avverkning
  • förstår syftet med åtgärderna
  • kan tillämpa dem i sitt arbete under varierande förhållanden.

Genom att avlägga provet kan du visa att du har den kompetens som behövs vid skogsvård och avverkningar samt vid planeringen av dem.

Provet består av två delar: en teoridel och en fältdel. Teoridelen består av flervalsfrågor. I fältdelen ska du känna igen naturobjekt och deras värdefulla egenskaper. Du behöver också svara på frågor som gäller naturvårdsträd, vattenvård, uttag av energived och grunderna i kontinuerlig beståndsvård, det vill säga kalhyggesfritt skogsbruk.

Dessutom ska du i fält identifiera träd och buskar som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

Du kan förbereda dig inför provet på ett valfritt sätt. Du kan till exempel delta i en förberedande kurs som läroinstanser ordnar eller genom att läsa materialet självständigt.

Naturvårdskortet förutsätter att du blir godkänd i ett färdighetsprov som Skogscentralen ordnar.

Provet består av en teoridel och en fältdel. För att bli godkänd ska du ha minst 70 procent rätt i båda provdelarna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.
Avgiften för färdighetsprovet är 160 euro. För studerande är deltagaravgiften 120 euro när läroinrättningen deltar i kostnader för examenslokal, transport och övervakning.

Deltagaravgiften inkluderar provarrangemangen, materialet, kortet och betyget samt en möjlighet till en omtagning. Du får fakturan efter kursen.

Se i Skogscentralens utbildnings- och evenemangskalender när proven ordnas och var. I evenemangskalendern ser du exakta uppgifter om när och var provet hålls samt kontaktuppgifterna till ansvarspersonen om du har frågor. Anmäl dig till provet via utbildnings- och evenemangskalendern.

Förbered dig inför provet genom att läsa studiematerialet, kunskapsmålen och artlistan på Skogscentralens webbplats. Du kan också delta i en kurs som någon läroanstalt ordnar.

Ta med penna, suddgummi och skrivunderlag till provet. Ta med också kläder och skor efter väder för fältprovet.

I teoridelen har du en timme på dig att svara på frågorna men det kan ta cirka 1,5 timmar med instruktionerna. Fältdelen tar högst fem timmar. Gruppens storlek, avstånd mellan startpunkten och objekten samt mellan objekten inverkar på hur länge det tar.

När du har avlagt provet skickar Skogscentralen betyget och kortet per post till din hemadress eller till läroinrättningen.

Provdagar och -orter

21.5.2021 kl. 9.00 Ylöjärvi

25.5.2021 kl. 9.00 Ylöjärvi

1.6.2021 kl. 9.00 Sibbo

8.6.2021 kl. 9.00 Kajana

8.6.2021 kl. 9.00 Jämsänkoski, bara för studenrandena vid Gradia

9.6.2021 kl. 9.00 Jämsänkoski

9.6.2021 kl. 9.00 Nastola

9.6.2021 kl. 11.30 Kannus, för studerande

9.6.2021 kl. 16.30 Kannus, för vuxenstuderande

10.6.2021 kl. 9.00 Nastola

11.6.2021 kl. 9.00 Siilinjärvi

15.6.2021 kl. 9.00 Kajana

16.6.2021 kl. 9.00 Juga

23.6.2021 kl. 9.00 Etseri, bara för studerandena

24.6.2021 kl. 9.00 Etseri

16.8.2021 kl. 12.00 Haapajärvi

16.8.2021 kl. 17.00 Haapajärvi

17.8.2021 kl. 9.00 Kajana

24.8.2021 kl. 9.00 Kajana

24.8.2021 kl. 10.00 Muhos

25.8.2021 kl. 9.00 Mäntsälä

26.8.2021 kl. 9.00 Mäntsälä, bara för studerandena vid Keuda

26.8.2021 kl. 9.00 Ylöjärvi

26.8.2021 kl. 10.00 Taivalkoski

27.8.2021 kl. 9.00 Siilinjärvi

30.8.2021 kl 9.00 Rovaniemi

31.8.2021 kl. 9.00 Rovaniemi

1.9.2021 kl. 9.00 Pikis

3.9.2021 kl. 9.00 Vaasa - Vasa

7.9.2021 St. Michel, bara för Södra Savolax skogsvårdsförening

8.9.2021 kl. 9.00 Saarijärvi

8.9.2021 kl. 8.30 St. Michel, bara för studerandena vid ESEDU

9.9.2021 kl. 8.30 St. Michel

9.9.2021 kl. 9.30 Björneborg


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Sök kurser och evenemang och anmäl dig.

Till e-tjänsten

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 16:15
Tisdag: 08:00 - 16:15
Onsdag: 08:00 - 16:15
Torsdag: 08:00 - 16:15
Fredag: 08:00 - 16:15

Länkar

Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar.

Läs studiematerialet och kunskapsmålen innan du anmäler dig till provet.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.

Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar.

I färdighetsprovet för skogsbrukets naturvårdskort är det obligatoriskt att kunna identifiera växtarter.

Bekanta dig med artlistan innan du anmäler dig till provet.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.

Lue luonnonhoitokortista esitteestä.

Uppdaterad