Gå direkt till innehållet

Naturvårdskort

Service

Skogsbrukets naturvårdsskort är ett praktiskt kompetenspaket. Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar. För att få Skogsbrukets naturvårdskort ska du avlägga ett färdighetsprov som Skogscentralen ordnar.

Skogsbrukets naturvårdskort är en utbildning som passar för skogsmaskinförare, för skogsarbetare, för dem som planerar stämplingsposter och för skogsägare. Naturvårdskortet gäller tillsvidare.

Den som har avlagt provet för skogsbrukets naturvårdskort

  • känner de naturvårdsmetoder som behövs vid skogsvård och vid avverkning
  • förstår syftet med åtgärderna
  • kan tillämpa dem i sitt arbete under varierande förhållanden.

Genom att avlägga provet kan du visa att du har den kompetens som behövs vid skogsvård och avverkningar samt vid planeringen av dem.

Provet består av två delar: en teoridel och en fältdel. Teoridelen består av flervalsfrågor. I fältdelen ska du känna igen naturobjekt och deras värdefulla egenskaper. Du behöver också svara på frågor som gäller naturvårdsträd, vattenvård, uttag av energived och grunderna i kontinuerlig beståndsvård, det vill säga kalhyggesfritt skogsbruk.

Dessutom ska du i fält identifiera träd och buskar som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Det finns inget separat minimikrav för växtkännedomen. Det räcker att man får godkänt i terrängdelen, där växterna som ska identifieras ingår.

Du kan förbereda dig inför provet på ett valfritt sätt. Du kan till exempel delta i en förberedande kurs som läroinstanser ordnar eller genom att läsa materialet självständigt.

Naturvårdskortet förutsätter att du blir godkänd i ett färdighetsprov som Skogscentralen ordnar.

Provet består av en teoridel och en fältdel. För att bli godkänd ska du ha minst 70 procent rätt i båda provdelarna. Om du får godkänt i den ena delen men inte den andra, räcker det att du när du när du tar om provet får godkänt i den delen där du tidigare fick underkänt. Du behöver alltså inte göra hela provet på nytt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.
Avgiften för färdighetsprovet är 160 euro. För studerande är deltagaravgiften 120 euro när läroinrättningen deltar i kostnader för examenslokal, transport och övervakning.

Deltagaravgiften inkluderar provarrangemangen, materialet, kortet och betyget samt en möjlighet till en omtagning (under samma eller följande år). Du får fakturan efter kursen.

Se i Skogscentralens utbildnings- och evenemangskalender när proven ordnas och var. I evenemangskalendern ser du exakta uppgifter om när och var provet hålls samt kontaktuppgifterna till ansvarspersonen om du har frågor. Anmäl dig till provet via utbildnings- och evenemangskalendern.

Förbered dig inför provet genom att läsa studiematerialet, kunskapsmålen och artlistan på Skogscentralens webbplats. Du kan också delta i en kurs som någon läroanstalt ordnar.

Ta med penna, suddgummi och skrivunderlag till provet. Ta med också kläder och skor efter väder för fältprovet.

I teoridelen har du en timme på dig att svara på frågorna men det kan ta cirka 1,5 timmar med instruktionerna. Fältdelen tar högst fem timmar. Gruppens storlek, avstånd mellan startpunkten och objekten samt mellan objekten inverkar på hur länge det tar.

När du har avlagt provet skickar Skogscentralen betyget och kortet per post till din hemadress eller till läroinrättningen.

Provdatum och -orter 2023. Anmälan till proven öppnas inom april.

25.5 Kuru
6.6 Kajana, Riverias studerande
6.6 Björneborg
6.6 Jämsä, studerande
7.6 Jämsä, övriga
7.6 Björneborg
7.6 Mäntsälä
8.6 Kuru
9.6 Siilinjärvi
13.6 Kajana, Kao:s studerande
14.6 Kannus, förmiddagen
14.6 Kannus, eftermiddagen
14.6 Päijänne-Tavastland
14.6 Juga
15.6 Haapajärvi
21.6 Etseri
22.6 Etseri
22.8 Kajana, Kao:s studerande
24.8 Kuru
25.8 Muhos
25.8 Siilinjärvi
28.8 Rovaniemi
29.8 Rovaniemi
29.8 Ruokolax
29.8 Kajana, Riverias studerande
30.8 Pemar
31.8 Taivalkoski
5.9 S:t Michel, studerande
6.9 S:t Michel, övriga
6.9 Saarijärvi
6.9 Mäntsälä
6.9 Vasa
7.9 Mäntsälä, privat för Keuda


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Sök kurser och evenemang och anmäl dig.

Till e-tjänsten

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 16:15
Tisdag: 08:00 - 16:15
Onsdag: 08:00 - 16:15
Torsdag: 08:00 - 16:15
Fredag: 08:00 - 16:15

Länkar

Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar.

Läs studiematerialet och kunskapsmålen innan du anmäler dig till provet.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.

Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar.

I färdighetsprovet för skogsbrukets naturvårdskort är det obligatoriskt att kunna identifiera växtarter.

Bekanta dig med artlistan innan du anmäler dig till provet.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.

Lue luonnonhoitokortista esitteestä.

Uppdaterad