Skip to main content

Utbildningar och evenemang

Utbildningar för olika målgrupper

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Utbildningarna hjälper skogsägarna i beslutsfattandet kring skogen och aktörerna i att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen. Utbildningarna främjar hållbar vård och användning av skogen, vård av skogsnaturen och utvecklingen av näringarna som anknyter till skogen.

Bekanta dig med våra evenemang

Tule metsään - retki energiapuun korjuunäytökseen ja suometsädemonstraatioon Ylistaroon

Lähtö Kokkolan ABC-huoltoasemalta
Maastokoulutus
29.09.2021 kl 07.30-16.30

Säästöpuukävely metsänomistajille Kuopio, Neulaniemi

Neulaniemi
Maastokoulutus
29.09.2021 kl 10.00-12.00

Tule metsään - energiapuun korjuunäytös ja suometsädemonstraatio, Ylistaro

Kainaston Nuorisoseuran talo, Ylistaro
Maastokoulutus
29.09.2021 kl 10.00-14.00

Klimatsmart skogsvård - fältexkursion till Västankvarn gård i Ingå

Parkeringsplatsen vid korsningen av Västankvarnvägen och Vestavägen, Ingå
Maastokoulutus
29.09.2021 kl 17.00-19.00

Bioliito-hanke: Jatkuvan kasvatuksen koulutus, Oulainen

Oulaisten Yritystalo Oy
Maastokoulutus
30.09.2021 kl 08.30-12.30

Uudenmaan metsät kohti kestävää tulevaisuutta, Teams-webinaari

Webinaari
30.09.2021 kl 09.00-15.00

Skogscentralens kurser och evenemang

För skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen.

Webbinarier

Lyssna och delta via nätet var du än befinner dig.

Webbstudiematerial

E-lärande – oberoende av tid och plats.

MinSkog-kurser

Om skogsägande och skogsvård.

Naturvårdskort

Bevisa din kompetens inom naturhänsyn.

Vi pratar om skgoen

Våra evenemang för intressegrupper för samman påverkare och aktörer i skogsbranschen....

Skogsbrukets vattenvårdsdagar

Vattenvårdsbranschen samlas vartannat år för att diskutera gemensamma frågor.

Skogscentralens corona-anvisningar

Anvisningar till alla som deltar i evenemang under coronaepidemin.