Gå direkt till innehållet

Vi pratar om skogen

Vi pratar om skogen är Skogscentralens evenemang för intressegrupper som för samman påverkare och aktörer i skogsbranschen. Vi önskar att speciellt beslutsfattare, näringslivets utvecklare, skogsbranschens aktörer och alla som utnyttjar skogen i sin verksamhet deltar.

Många olika slags förväntningar, en del motstridiga, har ställts på skogarna i Finland för de närmaste åren. Industrin och energiproduktionen behöver allt mer virke ur skogarna. Skogarna utgör också betydande kolsänkor och kollager, och livsmiljöer för många hotade arter. Användningen av de inhemska skogarna påverkas allt starkare av EU:s miljöpolitik.

På Skogscentralens evenemang ”Vi pratar om skogen” i början av året diskuteras hur skogarna ska användas franöver. Företrädare för de största riksdagspartierna i respektive valkrets medverkar. De ger sin syn på hur skogarna framöver ska kunna trygga landets välfärd och fungera som kolsänkor, och med vilka metoder skogsnaturens mångfald kan stärkas. Valpanelerna fokuserar dessutom på regionala aktuella skogsfrågor.

Vi pratar om skogen-evenemang för inbjudna gäster 2023:

 • Rovaniemi 30.1.
 • Jyväskylä 30.1
 • Joensuu 6.2
 • Kajana 6.2
 • Vasa 13.2 
 • Seinäjoki 15.2 
 • Tammerfors 16.2 
 • Kouvola 20.2 
 • Helsingfors 8.3

Mer information

 • Näringsdirektör Anssi Niskanen, telefon 040 350 3064, anssi.niskanenatmetsakeskus.fi
 • Bekanta dig med de regionala skogsprogrammen
 • Du kan följa med diskussionerna kring evenemangen på Twitter under hashtaggarna #viprataromskogen, #skogsprogrammen, #PuhutaanMetsästä och #metsäohjelma.