Gå direkt till innehållet

Tjänsterna med öppna skogs- och naturdata finns nu på en och samma plats

Nyhet - 06.10.2022 08:39

Vet du vilken information som finns att få om skogarna och naturen i Finland? En ny sammanfattning presenterar Skogscentralens alla karttjänster med öppna skogs- och naturdata. I de olika karttjänsterna kan man till exempel se var det finns sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen, drivningsduglig terräng och var det gjorts anmälan om användning av skog inför planerade avverkningar.

Många i skogsbranschen använder Skogscentralens öppna skogs- och naturdata i sitt dagliga arbete. Nu har information om alla kart- och materialtjänsterna med öppen skogs- och naturinformation samlats på en och samma plats. 

– Också småföretag skulle ha nytta av materialet, men det vill inte finnas tid att sätta sig in i det. Nu ville vi presentera det öppna materialet på ett enkelt sätt och visa möjligheterna att använda det, säger skogsdataexperten Raili Hokajärvi vid Finlands skogscentral. 

I sammanställningen (på finska) presenteras Skogscentralens alla karttjänster och dataprodukter, sammanlagt ett tjugotal. Mest använda är tjänsterna som visar anmälningar om användning av skog, vård av ungskog och särskilt viktiga livsmiljöer. 

Det finns dataprodukter om bland annat energivedsobjekt och objekt för beskogningsstöd. Också samlat material om vattenskydd, vård av torvmarksskog och naturvård kan vara till hjälp i planeringen av arbetet. 

Länkarna i samlingen för användaren vidare till närmare produktbeskrivningar, och från presentationerna kommer man vidare till det egentliga materialet. Karttjänsterna går lätt att använda i webbläsaren. Arbetet med att samla dataprodukterna på ett ställe har skett inom projektet Open For Data.

Nytta av öppna data

Projektet Open For Data har sedan 2020 främjat användningen av den öppna skogs- och naturinformationen speciellt i småföretag i Norra Karelen och Norra Österbotten. 

– I projektet har vi gett företag råd i användningen av informationen. Samtidigt har vi sökt nya användningsmöjligheter och programidéer för effektivare användning. Till exempel i naturproduktsbranschen skulle informationen kunna användas mycket mer än i dag. Informationen om trädslag, beståndets ålder eller ståndort kan användas för att hitta platser som kan lämpa sig för att plocka olika naturprodukter, säger projektchefen Hannu Ala-Honkola vid Finlands skogscentral. 

Skogscentralens enspråkigt finska sammanfattning med öppna skogs- och naturdata finns på Skogscentralens webbplats

Svara på användarenkäten om den öppna skogs- och naturinformationen 

Har du använt Skogscentralens öppna skogs- och naturinformationen? Ge respons och svara på vår användarenkät senast 20.10.2022. 

Svara på enkäten 

Vattenvård, hyggesbränning och vård av livsmiljöer – nu finns naturvårdsprojekt att söka Nyhet - 05.10.2022 13:02
Dröjsmål i uppdateringen av egna skogsdata i slutet av året Nyhet - 06.10.2022 12:53