Gå direkt till innehållet

Vattenvård, hyggesbränning och vård av livsmiljöer – nu finns naturvårdsprojekt att söka

Nyhet - 05.10.2022 13:02

Suomen metsäkeskus avaa luonnonhoitohankkeiden haun 5.10.2022. Toteuttajia etsitään nyt 14 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 

En sedimenteringsbassäng efter ett flödesområde i Vesijako i Padasjoki. Kombinationen av dessa vattenvårdskonstruktioner bromsar upp flödet när det är rikligt och hindrar sediment från att sköljas ut i vattendragen nedströms. Foto: Janne Varjola 
 

Bland projekten som öppnas för ansökan finns flera vattenvårdsprojekt i olika delar av Finland. Dessutom söks det verkställare av naturvårdande hyggesbränningar och vård av livsmiljöer.

– I vattenvårdsprojekten görs olika vattenvårdskonstruktioner, som våtmarker, dammar och flödesområden. Vattenvårdsarbetet minskar och förhindrar belastningen från skogsbruket, alltså sediment och näringsämnen som sköljs ut i vattendrag, säger naturvårdsexperten Riikka Salomaa vid Finlands skogscentral.

I projekten för vård av livsmiljöer återställs till exempel lundar. Då tar man bort granar för att lövträden ska får mer ljus och rum att växa. I hyggesbränningsprojekten ökar man mängden brandskadad och död ved, som många arter behöver.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs.     

Kemera-medel beviljas för naturvårdsprojekt

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten, och de kan sökas av kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. 

För projekten beviljas statlig kemera-finansiering, som täcker kostnaderna för planering och verkställande av arbetet. De aktörer som väljs ansöker själva om kemera-stöd. 

Närmare information om de enskilda naturvårdsprojekten finns på Skogscentralens sida för naturvårdsprojekt. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, vanligtvis 3-4 veckor.

Projekten som öppnats för ansökan presenteras på ett webbinarium 10.10.2022 klockan 13-15. Webbinariet hålls på finska, men deltagarna får gärna ställa frågor på svenska. Anmäl dig till webbinariet senast 7.10.2022. 

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har man valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården i olika delar av landet. Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan tre gånger per år.  

Skogsgödsling kan bättra på kolsänkan Nyhet - 04.10.2022 08:39
Dröjsmål i uppdateringen av egna skogsdata i slutet av året Nyhet - 06.10.2022 12:53