Siirry pääsisältöön

Avoimesta metsä- ja luontotiedosta uusi tietopaketti

Uutinen - 06.10.2022 08:10

Tiedätkö, mitä kaikkea tietoa Suomen metsistä ja luonnosta voi saada? Uusi kooste esittelee kaikki Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalvelut. Karttapalveluista voi nähdä esimerkiksi metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, korjuukelpoiset maastot sekä missä on ilmoitettu hakkuusta metsänkäyttöilmoituksella.

Moni metsäammattilainen hyödyntää päivittäisessä työssään Metsäkeskuksen tarjoamaa avointa metsä- ja luontotietoa. Nyt tieto kaikista käytettävissä olevista avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalveluista ja aineistoista on koottu yhteen.  

– Myös pienet yritykset hyötyisivät aineistoista, mutta aikaa perehtymiseen ei tahdo olla. Halusimme nyt esitellä avoimet aineistot yksinkertaisella tavalla ja tuoda esille niiden eri käyttömahdollisuuksia, kertoo metsätietoasiantuntija Raili Hokajärvi Suomen metsäkeskuksesta. 

Koosteessa on esitelty kaikki Metsäkeskuksen avoimet karttapalvelut ja tietotuotteet, joita on yhteensä parikymmentä. Käytetyimpiä karttapalveluita ovat olleet metsänkäyttöilmoituksista, nuoren metsän hoidosta ja erityisen tärkeistä elinympäristöistä kertovat palvelut. 

Tietotuotteita on tarjolla muun muassa energiapuukohteista ja metsitystukikohteista. Aineistokoonnit vesiensuojelusta, suometsien hoidosta ja luonnonhoidosta auttavat myös töiden suunnittelussa.  

Koosteessa olevat linkit ohjaavat tarkempiin tuotekuvauksiin ja esittelystä pääsee myös suoraan selaamaan varsinaisia aineistoja. Karttapalvelut ovat helposti käytettävissä selaimella. Kooste avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalveluista on tuotettu OpenForData-hankkeessa.    

Avoin tieto hyötykäyttöön  

OpenForData-hanke on vuodesta 2020 lähtien edistänyt avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä erityisesti pienissä yrityksissä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.  

– Hankkeessa on neuvottu yrityksiä tietojen hyödyntämisessä. Samalla on haettu uusia käyttömahdollisuuksia ja sovellusideoita käytön tehostamiseen. Esimerkiksi luonnontuotealalla tietoja voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän. Tiedot metsien puulajeista, puuston iästä tai kasvupaikasta voivat auttaa löytämään mahdollisia eri luonnontuotteiden keruupaikkoja, sanoo hankkeen projektipäällikkö Hannu Ala-Honkola Suomen metsäkeskuksesta.  

Suomen metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto - Kooste Suomen metsäkeskuksen avoimista karttapalveluista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Vastaa avoimen metsä- ja luontotiedon käyttäjäkyselyyn 

Oletko käyttänyt Metsäkeskuksen avointa metsä- ja luontotietoa? Anna palautetta ja vastaa käyttäjäkyselyymme 20.10.2022 mennessä.  

Vastaa kyselyyn 

Omien metsätietojen päivittämisessä on viivettä loppuvuodesta  Uutinen - 05.10.2022 13:25
Ensimmäiset Pro metsä -palkinnot jaettiin metsäalan tiennäyttäjille Uutinen - 07.10.2022 08:00