Gå direkt till innehållet

Räkna med tilltagande skador av granbarkborre

Pressmeddelande - 23.11.2022 10:37

På senare år har skadorna av granbarkborre ökat i omfattning i de finländska skogarna. Om största delen av de granbarkborrar som utvecklats i år lyckas övervintra och det blir en het sommar igen nästa år kommer insektsskadorna att öka ytterligare i skogarna. Skogsägarna bör nu ännu före vintern kontrollera om det syns tecken på insektsskador i de egna skogarna.

De senaste somrarnas utdragna värmeböljor har satt fart på tillväxten hos beståndet av granbarkborrar, som förstör granbestånd. I år utvecklades första generationen av granbarkborrar tidigare än förut, redan under den tidiga sommaren och högsommaren. Det är sannolikt att den andra generationen granbarkborrar hann växa till sig och falla ner till marken för att övervintra på många ställen i södra och sydöstra Finland.

Att beståndet av granbarkborrar har vuxit ser man av att mängden avverkningar med anledning av insektsskador har ökat kraftigt på senare år. De flesta avverkningsanmälningarna har kommit från Kymmenedalen i Sydöstra Finland, Södra Karelen samt Nyland. Antalet anmälningar har stigit även i Mellersta Finland och Norra Savolax.

Fram till början av november hade Skogscentralen tagit emot anmälningar om avverkningar efter insektsskador på en areal av sammanlagt cirka 3 400 hektar. Arealen är mer än tre gånger större jämfört med samma tidpunkt i fjol. I anmälningarna om avverkningar efter insektsskador ingår förutom granbarkborrar även skador av andra insekter, såsom sextandad barkborre.'

Gamla granbestånd bör kontrolleras regelbundet

Skogsägarna bör förbereda sig på tilltagande skador av granbarkborre i riskområdena. Gamla granbestånd i de egna skogarna bör kontrolleras regelbundet.

- Det räcker inte längre med att hålla utkik efter insektsskador bara en gång på sommaren eller hösten. Det är bra att lära sig upptäcka begynnande insektsskador och potentiella riskområden i tid. Om det finns tecken på skador bör man vidta åtgärder snabbt för att skadorna inte ska sprida sig i skogarna. Skogsproffsen ger hjälp och råd, säger expert på skogsvård Juho Kokkonen vid Finlands skogscentral.

Granbestånd kan lida av torka, rotticka och den sextandade barkborren, som torkar ut trädtopparna. Enbart torka kan utsätta granar för angrepp av granbarkborrar och andra barkborrar. Storm- och snöskador kan också bädda för följdskador av insekter.

En uppdaterad handbok och en webbutbildning i bekämpning av granborrar publiceras i slutet av året

Finlands skogscentral håller på att uppdatera handboken i bekämpning av granbarkborrar, som riktar sig till både skogsägare och skogsfackmän. I slutet av året kommer också en webbutbildning om samma ämne. Handboken uppdateras och webbkursen produceras inom ramen för projekten MetuKKa och MONITUHO. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekten. Projektet MetuKKa är en del av Jord- och skogsbruksministeriets klimatlösningar inom markanvändningssektorn.

Anmälningar om användning av skog som gäller avverkning efter insektsskador

Mer information:

Juho Kokkonen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 348 3332
juho.kokkonenatmetsakeskus.fi

Henna Höglund
projektchef, projektet MONITUHO
Finlands skogscentral
tfn 050 514 6542
henna.hoglundatmetsakeskus.fi 

Tiina Ylioja
forskare, AFD
Naturresursinstitutet
tfn 029 5324916
tiina.yliojaatluke.fi

Samarbetet mellan skogsägare och skogsproffs har ökat den biologiska mångfalden i ekonomiskogarna Pressmeddelande - 22.11.2022 08:31
Finländarna köper mindre och yvigare granar än förr Pressmeddelande - 13.12.2022 09:07