Siirry pääsisältöön

Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa - yhteistoimintamallin kehittäminen ja pilotointi metsätuhojen torjunnan tehostamiseksi (MetuKKa)

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

Metsien hiilinielun ylläpidon ja hiilivaraston säilymisen kannalta keskeistä on metsien terveyden ja kasvukunnon ylläpito. Tämän hankkeen toimenpiteillä pyritään pienentämään laajojen kirjanpainaja- ja juurikääpätuhojen riskiä, mahdollistetaan varhainen puuttuminen ja tehostetaan torjuntatoimenpiteiden vaikutavuutta. Toimenpiteillä on välitön vaikutus metsien kasvukuntoon ja hiilensidonnan jatkumiseen metsissä.

Hanke jalkauttaa uutta tutkimustietoa ja kehitettyjä työkaluja metsätuhojen hallinnasta käytännön toimintaan metsätuhojen minimoimiseksi. Hankkeen rakentama ja pilotoima yhteistoimintamalli parantaa metsäalan toimijoiden yhteistyötä ja lisää ketteryyttä tuhojen torjunnassa. Toimintamalli on monistettavissa muihin maakuntiin ja valtakunnalliseksi malliksi.

Hankkeen päätavoite on ylläpitää ja parantaa Kaakkois-Suomen metsien terveyttä. Hanke on käynnissä 1.3.2022 -30.11.2024.

Hankeen yksityiskohtaiset tavoitteet:

  1. Kehitetään ja pilotoidaan yhteistoimintamalli juurikääpä- ja kirjanpainajatuhojen torjuntaan
  2. Juurikäävän torjunnan laadun parantaminen
  3. Metsäammattilaisten ja metsänomistajien tuhotietämyksen lisääminen
  4. Tuhojen seurantatiedon tarkentaminen
Toiminta-alue
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja