Gå direkt till innehållet

Finländarna köper mindre och yvigare granar än förr

Pressmeddelande - 13.12.2022 09:07

Vartannat finländskt hem har julgran på julen. Även i år väntas nästan 1,4 miljoner granar tas in och kläs. Nästan en miljon av dem kommer från inhemska odlingar, 300 000 från egen eller bekantas skog och några tiotusental från utlandet. De utländska granarna kommer huvudsakligen från Danmark.

Julgranstraditionen förändras sakta men säkert. Finländarna skaffar granar av allt mindre storlek och är mer kvalitetsmedvetna än förr. De flesta väljer en formklippt, tät gran, men även den traditionella granen som man själv hämtar i skogen har sina trogna anhängare. I norra Lappland har också tallen varit ett traditionellt julträd eftersom det naturligt växer mindre gran i norr.

Välj granen med omsorg

I de finländska skogarna växer otaliga små granar som fyller julgransmåtten. Man måste alltid ha lov av markägaren om man ska hugga en gran till sig själv.

Julgranarna som växer i skogen ger många djur och växter näring och skydd. Att ta en medför ändå knappt någon förlust för naturen, eftersom väldiga mängder nya granplantor dyker upp i skogarna varje år.

- Julgranen kan tas till exempel från ett granplantbestånd i ekonomiskog. Där bör man välja sådana granar som ändå skulle tas bort till exempel i plantskogsvården. På så sätt kan man göra rum för träden som blir kvar i plantskogen, säger Finlands skogscentrals ledande expert på skogsvård Markku Remes.

Man bör fästa uppmärksamhet vid granens skick redan i skogen. Förra sommaren förekom skvattramrost i skogarna framför allt i Kajanaland och Norra Österbotten. Skvattramrost kan få en del av de yngre barren att falla.

Skydda, tina, vattna

En färsk julgran klarar sig inomhus utan att barra i minst två veckor, förutsatt att den aldrig hunnit bli torr. Om man transporterar granen på biltaket bör man skydda den mot fartvinden. Om det är köld ute behöver man låta granen tina upp i ett svalt utrymme i minst ett dygn innan man tar in den i värmen.

- Det lönar sig att såga av en tre centimeters skiva från stammens bas, så kan granen bättre suga upp vatten. Under de första dagarna kan granen dricka flera liter vatten, säger Remes.

Granen kan lätt torka om den ställs för nära ett värmeelement, en öppen spis eller en fläkt. Efter julen ska granen föras till återvinning.

Mer information ger:

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
044 548 8380
markku.remesatmetsakeskus.fi

Räkna med tilltagande skador av granbarkborre Pressmeddelande - 23.11.2022 10:37
Förstagallringar av skog lever inte upp till rekommendationerna Pressmeddelande - 19.12.2022 13:22