Gå direkt till innehållet

Samarbetet mellan skogsägare och skogsproffs har ökat den biologiska mångfalden i ekonomiskogarna

Pressmeddelande - 22.11.2022 08:31

I början av 2010-talet började man i skogsbranschen oroa sig för huruvida åtgärder för tryggandet av mångfalden kommer att räcka till i privata ekonomiskogar. År 2016 inleddes skogsbranschens gemensamma projekt Monimetsä, som syftat till att ge tusentals skogsägare och hundratals skogsproffs råd och utbildning i naturhänsyn. Satsningar på ämnet mångfald och metoder för naturhänsyn i möten mellan skogsägare och skogsproffs har lett till bättre naturvårdsresultat i ekonomiskogarna.

I skogsbranschen råder en gemensam syn om att naturens tillstånd bör förbättras. Förutom skyddet av skogarna behövs naturvård i ekonomiskogar för att olika arters livsmiljöer ska tryggas och bevaras.

Skogsägarna bestämmer om naturvården i sina skogar. Inom ramen för projektet Monimetsä har skogsägarna uppmuntrats att ta upp ämnet naturhänsyn och komma överens om åtgärder med skogsproffsen. Likaså har man framhävt skogsproffsens ansvar att berätta för skogsägarna om olika metoder för naturhänsyn och vilken betydelse de har.

- Varje år tar Skogscentralen emot över 100 000 anmälningar om användning av skog som sammanställts av aktörer i skogsbranschen. När en skogsägare och en skogsaktör kommer överens om avverkning är det samtidigt ett bra tillfälle att avtala om grupper av naturvårdsträd och skyddszoner som ska bli kvar i ekonomiskogen. I samband med planeringen av skogsvården kan man också bestämma att bevara viltsnår och inslag av blandade trädslag, berättar ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral.

Effekterna märks i ekonomiskogarna

Behandlingen av ekonomiskogar har förändrats betydligt under de senaste decennierna. Under projektet Monimetsä har antalet levande naturvårdsträd på förnyelseavverkningsytor ökat. Antalet aspar, ett viktigt trädslag för den biologiska mångfalden, har ökat i ekonomiskogarna redan under en längre tid. Skogsägarna och de som utför skogsarbeten har förutsättningar att förbättra naturens tillstånd i ekonomiskogarna.

- Förfaringssätten förändras och en del effekter syns i naturen med fördröjning. Med stöd av forskningsrön kan förfaringssätten utvecklas och resultaten av naturvården förbättras ytterligare, säger Raatikainen.

Stärkt kompetens i naturvård

Projektet Monimetsä har utbildat tusentals skogsägare och hundratals aktörer och entreprenörer i skogsbranschen. I projektet har man också samlat geografisk information och sammanställt verktyg för planeringen av naturvård i ekonomiskogar. Det finns till exempel en kom-ihåg-lista för naturhänsyn och en beställningsblankett som skogsägare kan använda för att berätta om sina målsättningar för aktörer som planerar och genomför naturvård.

- Vi har tagit fram och gjort reklam för diversitetsfrämjande metoder och verktyg som fungerar bra i det dagliga arbetet i ekonomiskogarna. ”Monimetsä” är även i fortsättningen ett bra sökord för skogsägare och skogsfackmän som är intresserade av att stärka den biologiska mångfalden i skogen, säger ledande expert Lauri Saaristo vid Tapio.

Varje skogsägare och skogsproffs kan visa naturhänsyn i det vardagliga skogsbruket. Skogsägare, folk som rör sig i naturen med allemansrätten och över 20 000 arter som lever i skogsnaturen har nytta av naturens mångfald och naturgärningar.

Mer information om projektet Monimetsä finns på Skogscentralens webbplats och Tapios webbplats.

Slutrapport från projektet Monimetsä (på finska).

Välkommen att följa seminariet om mångfald, Monimuotoisuus nousuun. Seminariet ingår i projektet Monimetsä och evenemanget strömmas från och med klockan 9 den 22 november 2022.

Följ sändningen.

Mer information: 

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 440
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi

Lauri Saaristo
ledande expert
Tapio Ab
tfn 040 5739 168
lauri.saaristoattapio.fi

Ny karttjänst visar växande samfällda skogar Pressmeddelande - 16.11.2022 14:36
Räkna med tilltagande skador av granbarkborre Pressmeddelande - 23.11.2022 10:37