Gå direkt till innehållet

Nu syns insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget

Aktörsmeddelande - 09.08.2022 09:50

Stora mängder avverkningar som sker på grund av insektsskador har anmälts till Finlands skogscentral den här sommaren. Anmälningarna är tio gånger fler än de varit tidigare år, och de vittnar om att skador orsakade av granbarkborren, den sextandade barkborren och den större dubbelögade bastborren sprider sig i landet.

Mellan mitten av juni och början av augusti har nästan 550 hektar avverkning på grund av insektsskador anmälts till Skogscentralen.

Mest skadeavverkningar anmäldes i Södra Karelen, över 80 hektar. Nytt är att nästan lika mycket areal anmäldes även i Norra Savolax. Barkborreskadorna sprider sig alltså längre norrut än förr.

Många anmälningar om användning av skog där insektsskada angetts som orsak har under sommaren gjorts också i Birkaland, Nyland, Södra Savolax och Kymmenedalen. I dessa landskap har skador observerats också tidigare år.

Skogsägare kan använda karttjänst för att se hur skadeområdena rör sig

Före kommersiella avverkningar ska alltid en anmälan om användning av skog lämnas in till Skogscentralen. I anmälan uppger man om avverkningen sker på grund av en insektsskada eller annan skogsskada. Skogscentralen samlar anmälningarna om skogsskadeavverkningar i en öppen karttjänst.

Aktörer och skogsägare kan använda karttjänsten för att under sommarens gång följa med hur skadorna framskrider geografiskt. Framför allt skogsägare som har långt till sin skog kan ha nytta av tjänsten.

Kartan visar med stor exakthet var avverkningar har anmälts på grund av insektsskador. Om man ser att det gjorts många anmälningar i närheten av ens egen skog bör man som skogsägare åka och kontrollera läget. Det är lätt att se om där finns döda granar.

- Nu borde man kontrollera sin skog och speciellt granskog. Skogsägare som upptäcker skador i sina skogar ska så fort som möjligt kontakta ett skogsproffs i området. Ofta kan man genom avverkningar bromsa skadespridningen och minska det ekonomiska bortfallet, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

I döda träd som står kvar i skogen trivs granbarkborren inte längre och förkar sig inte där under kommande år heller. De döda träden behöver inte fällas och forslas bort, utan små mängder kan lämnas kvar som död ved för att öka biodiversiteten.

Granbarkborren dödar grova granar

I största delen av avverkningarna som sker efter insektsskador är det granbarkborren som varit framme. Granbarkborren är en skalbagge som kan döda grova granar.

Skadorna märks konkret när granarna tappar barken och dör. De första döda träden kan ses under första hälften av augusti, och träddöden fortsätter långt in på hösten. Förutom granbarkborren har också den sextandade barkborren och den större dubbelögade bastborren gjort skada på olika håll i landet.

Karttjänsten med avverkningar som sker på grund av skogsskador finns på Skogscentralens webbplats

Mer om insektsskador och bekämpning finns att läsa på Skogscentralens webbplats. Mer information om granbarkborren finns också på Naturresursinstitutets webbplats. 

Naturresursinstitutets meddelande (på finska): Kirjanpainajamäärät selvässä kasvussa alkukesästä - ensimmäinen sukupolvi on kehittynyt nopeasti (27.7.2022)

Avverkningar på grund av insektsskador i landskapen 15.6-29.7.2022 

Mer information ger: 

Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
0400 653 863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Skyldigheten att bekämpa rottickan återgår till det normala Aktörsmeddelande - 04.08.2022 13:05
Vad är en krypande brand eller en hästskobränning? – Eld i skogen-termlistan har getts ut Aktörsmeddelande - 31.08.2022 08:28