Gå direkt till innehållet

Objekt med barkborrerisk

Karttjänsten visar områden med förhöjd risk att drabbas av granbarkborre. Riskobjekten har generaliserats till en indexkarta, och indexrutorna har delats in på en tregradig skala enligt hur stor riskareal som hamnar i indexrutan.

Skogsskadeavverkningar

Enligt skogsskadelagen måste man meddela om det finns skogsskador på ett avverkningsområde. Detta görs på anmälan om användning av skog. Skogsskadeavverkningarna som anmälts har samlats på kartan.

Värdering av hjortdjursskador 

Skogscentralen värderar varje år hjortdjursskador utifrån anmälningar om hjortdjursskador som skogsägarna gjort. 

Med hjortdjur avses i viltskadelagen: dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.