Gå direkt till innehållet

Vad är en krypande brand eller en hästskobränning? – Eld i skogen-termlistan har getts ut

Aktörsmeddelande - 31.08.2022 08:28

Den första delen av termsamlingen som produceras i projektet Metsäalan sanastotyö är färdig. Termlistan Eld i skogen innehåller information om 141 centrala begrepp kring skogsbränder och kontrollerade bränningar. Ordlistan har producerats som ett samarbete mellan experter från Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Jord- och skogsbruksministeriet.

Den del som nu blivit färdig, Eld i skogen, innehåller centrala begrepp och definitioner inom ämnesområdet skogsbränder och kontrollerade bränningar på finska, svenska, engelska och ryska.

- Vi har kombinerat olika ordlistor inom ämnesområdet och kontrollerat definitionerna. Utöver det har vi fört in nya termdefinitioner i det finska språket från engelskspråkiga ordlistor, säger forskaren Ilkka Vanha-Majamaa vid Naturresursinstitutet.

Eld i skogen-termlistan har publicerats på Finlands skogscentrals webbplats. Under hösten kommer terminformationen från listan att finnas på interoperabilitetsplattformen som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller.

För mångsidig användning

Enhetliga begrepp underlättar växelverkan. Med hjälp av klart definierade begrepp kan man säkerställa samspeltheten och att man förstår varandra i olika situationer.

Eld i skogen-termlistan främjar det offentliga samtalet om skogsbränder och hyggesbränning, utvecklingen av datasystem och informationsprodukter samt utbildning och kommunikation i skogsbranschen.

- Alla som kommunicerar på flera språk i skogsbranschen samt översättarna har säkert nytta av att termsamlingen är på fyra språk, säger terminologen Irina Kudasheva vid Finlands skogscentral.

Termsamlingen sammanställdes av en kärngrupp med experter. Gruppen bestod av Ilkka Vanha-Majamaa vid Naturresursinstitutet, Henrik Lindberg vid yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu, Rauli Perkiö vid Forststyrelsen och Irina Kudasheva vid Finlands skogscentral. Utkastet till termsamlingen låg ute för kommentarer och utlåtanden på Justitieministeriets utlåtandesida Lausuntopalvelu.fi.

- Vi tackar alla dem som delade med sig av sin syn på termlistans innehåll. Vi hoppas att ordsamlingen i fortsättningen kommer att kompletteras med skogsbrands- och hyggesbränningsrelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt, säger Kai Blauberg, projektchef för Metsäalan sanastotyö vid Finlands skogscentral.

Fler termsamlingar på väg

Arbetet med skogsbranschens termer fortsätter. Just nu är följande ämnen under arbete: skogens struktur och utveckling, skogshydrologi och skogsdikning, skogsmark, ståndorter och skogstyper. I dessa termlistor finns för tillfället sammanlagt cirka 670 begrepp. Utkasten kommer senare att komma ut på Lausuntopalvelu.fi för kommentarer.

Eld i skogen-termlistan finns på Skogscentralens webbplats

Mer information ger:

Kai Blauberg
projektchef, projektet Metsäalan sanastotyö
Finlands skogscentral
050 570 8406
kai.blaubergatmetsakeskus.fi

Ilkka Vanha-Majamaa
forskare
Naturresursinstitutet
029 532 2532 
ilkka.vanha-majamaaatluke.fi 

Irina Kudasheva
terminolog
Finlands skogscentral
050 453 1436
irina.kudashevaatmetsakeskus.fi 

Nu syns insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget Aktörsmeddelande - 09.08.2022 09:50
Ovanligt lite skogsvårdsarbete har utförts i år Aktörsmeddelande - 01.09.2022 08:36