Gå direkt till innehållet

Mer produktivitet och tillväxt i såg- och trävarubranschen

Nyhet - 17.01.2023 08:23

Finländska såg- och trävaruföretag gör klokt i att satsa på långt förädlade träprodukter, som är efterfrågade på marknaden. Också produktiviteten behöver ökas, enligt Finlands skogscentrals nya framtidsrapport. Inom de kommande åren väntas många företag i sågvaru- och träproduktsindustrin att byta ägare, och det innebär ett tillfälle att utöka omsättningen.

Skogscentralen ordnar kurser i hållfasthetssortering. Foto: Jouni Silvast

I framtiden kommer det att finnas allt större efterfrågan på långt förädlade träprodukter. Enligt Skogscentralens nya framtidsrapport borde företag i såg- och trävaruindustrin sträva efter att producera långlivade och återvinningsbara varor med högt förädlingsvärde.

– Träprodukternas klimat- och miljöpåverkan, effektivare produktion, att fördjupa kunskaperna och utveckla träprodukternas förädlingsvärde är några av de viktigaste utmaningarna de kommande åren, säger projektchefen Jouni Silvast vid Finlands skogscentral.

Skogssektorn borde inom de närmaste åren fördubbla användningen av trä i byggsektorn och höja träets förädlingsvärde. Högst förädlingsvärde inom virkesindustrin har träelement, byggnadssnickeriprodukter samt fanerskivor och andra skivor.

Enligt framtidsrapporten skulle de finländska såg- och trävaruföretagen göra klokt i att allt mer specialisera sig på förtillverkning och serietillverkning av träelement och trämaterial, vilket sänker kostnaderna för att bygga i trä. 

Fler miljövarudeklarationer behövs för träprodukter

Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet av betydelse, och det fungerar som ett långvarigt kollager i byggnaderna. En stor del av den finländska såg- och trävaruindustrins produkter går till byggande, vilket sätter stora förväntningar på träbyggandet och på att det ska öka.

Uträkning av byggnaders kolavtryck förutspås bli en del av byggnadsföreskrifterna 2025. Därför borde man få en miljövarudeklaration för allt fler träprodukter. Miljövarudeklarationen visar vilken miljöpåverkan en produkt har. Det finns internationell efterfrågan på träprodukter med lågt kolavtryck, men då behöver man kunna påvisa för kunden vilken klimatpåverkan produkten har.

Finland har också en högklassig möbelindustri. Finländsk formgivning är en konkurrensfördel, och möbler av massivt trä har en lång livscykel. Värdet på den finländska möbelindustrin har varit cirka 1,4 miljarder euro per år. Andelen som går på export är bara 10-20 procent av hela produktionens värde, så det finns rum för en ökning.

Ny teknik, fortbildning och automatisering

Framtidsrapporten konstaterar att produktiviteten i arbetet inom såg- och trävarubranschen kan öka. Det gör man genom att ta i bruk ny teknik, utbilda arbetskraft och företagsledning samt digitalisera och automatisera affärssystemen. Många företag i branschen väntas byta ägare inom de närmaste åren. Ett ägarbyte är en möjlighet att utöka företagets verksamhet. 

– Det viktigaste målet för Skogscentralens projektverksamhet och företagsrådgivning är att få fler av de mindre företagen att växa, säger Silvast. 

Finlands skogscentral producerar framtidsrapporter för företagare. På Skogscentralens företagstjänster arbetar förutom företagsrådgivare också experter på skogsvård, bioenergi, skogsvägar och logistik, träbyggande samt skogs- och naturproduktsbranschen. 

Framtidsrapporten finns att på Skogscentralens webbplats.

Känns skogsbeskattningen och skogsägande krångligt? – Kom på kurs under vårvintern! Nyhet - 16.01.2023 14:05
Evenemangen ”Vi pratar om skogen” går på djupet med den framtida användningen av skogarna Nyhet - 18.01.2023 10:09