Gå direkt till innehållet

Känns skogsbeskattningen och skogsägande krångligt? – Kom på kurs under vårvintern!

Nyhet - 16.01.2023 14:05

Skogscentralen håller kurser och kortkurser för att hjälpa nya skogsägare att komma i gång. Under vårvintern ordnas Min Skog-introdagen och Min Skog-skattekursen. I mars ordnas en Min Skog-grundkurs på finska, och i höst på svenska. Det går redan att anmäla sig. Kurserna hålls på webben.

På Skogscentralens kurser uppmuntras skogsägarna att bekanta sig med sin skog.

Skogscentralens Min Skog-kurser ger grunderna i skogsfrågor och skogsägande. Vi går igenom skogsägarens rättigheter och skyldigheter, utgångspunkterna för skogsbruket, skogsvård, naturhänsyn, inkomster, utgifter och skogsbeskattning. Min Skog-kurserna är öppna för alla och riktade speciellt till nya och blivande skogsägare.

Kurserna uppmuntrar deltagarna att reflektera över skogen och sitt eget sätt att vara skogsägare. På introdagen kan man fråga vad som helst om skog. På skattekursen går man steg för steg igenom deklarationsblanketten och exempelfall.

– Det finns mycket att ta i beaktande i förvaltningen av skogsegendom. Vi vill uppmuntra deltagarna att fråga om det är något de undrar över. Kanske någon annan på kursen funderar på just samma sak, säger Henna Höglund, koordinator för Min Skog-kurserna vid Skogscentralen.

På Min Skog-grundkursen behandlas grunderna i skogsägande fem vardagskvällar. Vi går igenom hur skogen vårdas under dess olika utvecklingsstadier. Deltagarna får veta mer om att sälja virke och att ta hänsyn till naturen i skogsbruket.

Närmare information om Min Skog-kurserna och andra kurser och föreläsningar finns i Skogscentralens evenemangskalender

Anmäl dig till introdagen på svenska 
Anmäl dig till skattekursen på svenska 
Anmäl dig till introdagen på finska 
Anmäl dig till skattekursen på finska 
Anmäl dig till grundkursen (på finska, den svenska ordnas i höst)

Du kan följa Min Skog-kurserna på sociala medier med #minSkogkurs och #metsaankurssi.

 

Enkät: Markägarna hoppas att beskogningsstödet fortsätter Nyhet - 11.01.2023 08:32
Mer produktivitet och tillväxt i såg- och trävarubranschen Nyhet - 17.01.2023 08:23