Gå direkt till innehållet

Evenemangen ”Vi pratar om skogen” går på djupet med den framtida användningen av skogarna

Nyhet - 18.01.2023 10:09

Skogscentralens evenemang ”Vi pratar om skogen”, som hålls i januari–februari, samlar branschfolk i landskapen. Evenemangen ordnas i åtta valkretsar i olika delar av Finland. Det nionde avslutande riksomfattande evenemanget hålls i Helsingfors 8.3.2023. På evenemangen diskuterar allmänheten, experter och valpanelister högaktuella skogsfrågor och frågor som gäller användningen av de finländska skogarna i framtiden.

Skogscentralen ordnar diskussionevenemang på olika håll i landet under börjasn av året. Foto: Pirjo Tapanila

Många olika slags förväntningar, av vilka en del är motstridiga, har ställts på skogarna i Finland för de närmaste åren. Industrin och energiproduktionen behöver allt mer virke ur skogarna. Skogarna utgör också betydande kolsänkor och kollager, och livsmiljöer för många hotade arter. Användningen av de inhemska skogarna påverkas allt starkare av riktlinjerna i EU:s miljöpolitik.

– Riksdagsval hålls i vår och i det kommande regeringsprogrammet blir beslutsfattarna tvungna att ta svåra beslut om användningen av skogarna, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Aktuella skogsämnen behandlas

På Skogscentralens evenemang ”Vi pratar om skogen” i början av året diskuteras hur skogarna ska användas i framtiden. Företrädare för de största riksdagspartierna i respektive valkrets medverkar. De ger sin syn på hur skogarna framöver ska kunna trygga landets välfärd och fungera som kolsänkor, och med vilka metoder skogsnaturens mångfald kan stärkas. Valpanelerna fokuserar dessutom på betydande och aktuella skogsfrågor på det regionala planet.

– Tillväxten i skogarna har avtagit. Hur bör man förhålla sig till det och till de minskande kolsänkorna? Hurdan beredskap behövs för skogsskador, och borde skogsägarna ersättas för skador? Hur tryggas försörjningen av råvaror ur skogarna för industri och energiproduktion under kommande år? Det finns många aktuella frågor som är viktiga med hänsyn till skogarna, säger Niskanen.

På evenemangen ger också forskare och experter i skogsbranschen sin syn på hur skogarna kan vårdas och användas på ett hållbart sätt och hur man kan samordna olika mål och förväntningar som gäller skogsanvändningen. På evenemangen presenteras också den nya nationella skogsstrategin och verkställandet av den.

Debatterna kan följas på Twitter med hashtaggarna: #viprataromskogen och #PuhutaanMetsästä

Mer information om evenemangen finns på Skogscentralens webbplats.

Mer produktivitet och tillväxt i såg- och trävarubranschen Nyhet - 17.01.2023 08:23
Nytt kartmaterial för skogsbrukets vattenvård Nyhet - 19.01.2023 08:22