Gå direkt till innehållet

Kemera fortsätter till slutet av 2023

Nyhet - 05.07.2022 16:38

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat ut förslaget till nytt incitamentsystem för skogsbruket på remiss. Det nya stödsystemet, som går under benämningen metka, ska enligt planerna träda i kraft i början av 2024. Det nuvarande kemera-systemet fortsätter i så fall till slutet av 2023.

Maskingallring av en ung skog.

Enligt förslaget skulle metka-systemet innehålla stöd för vård av plantbestånd och ungskog, vitaliseringsgödsling, vårdplan för torvmarksskog, vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, skogsbrukets vägnät, vård av skogsnaturen och hyggesbränning samt miljöstöd. Dessutom ska stöd kunna betalas för tillvaratagande av klenvirke från objekt där det utförs vård av plantbestånd och ungskog. 

Arbetsslagen som stöds skulle i stort sett vara de samma som i kemera-lagen, men stödvillkoren skulle delvis förändras. En nyhet är att det ska kunna beviljas stöd för grundlig förbättring av en enskild väg på en fastighet. Nytt är också att man inte längre ska behöva ansöka om stödet för plantbeståndsvård och ungskogsvård innan arbetet inleds, utan det skulle ske när arbetet är gjort. 

Störst är förändringen när det gäller vård av torvmarksskog. Enligt förslaget ska stödet för vård av torvmarksskog ersättas med ett stöd för vårdplan för torvmarksskog och ett stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog. Målet är att främja och öka sådan helhetsbetonad planering av vårdåtgärder i torvmarksskogar.  

Information om verkställningstider finns på Skogscentralens webbplats 

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets utkast till ny lag ska kemera-stödsystemet fortsätta gälla ännu hela nästa år. Det innebär att ansökningar enligt kemera-lagen ska vara inlämnade före 1.10.2023. Skogscentralen kan godkänna dessa ansökningar fram till slutet av 2023, och stöd kan betalas till skogsägare fram till slutet av 2026. 

Verkställningstiden för vård av ungskog är 12 månader. För övriga kemera-arbeten kan verkställningstiden vara som mest fram till 31.3.2026. Verkställningstiden står på stödbeslutet. 

- För skogsägarna och aktörerna är det mycket bra att kemera fortsätter till slutet av 2023. Kemera-stöd för skogsvård kan sökas på det gamla vanliga sättet nästa år, och vi övergår till det nya stödsystemet i början av 2024. Det finns mycket skötselarbete att göra i skogarna, och gott om kemera-stöd att använda, säger skogsdirektör Anna Rakemaa vid Finlands skogscentral. 

Mer om kemera-stöden finns att läsa på Skogscentralens webbplats. Där finns också information om verkställningstiderna för kemera-projekt

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande: Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket på remiss

Anna-Liisa Louko är Skogscentralens nya förvaltningsdirektör Nyhet - 28.06.2022 08:04
Checklistan för naturhänsyn har förnyats Nyhet - 07.07.2022 13:45