Gå direkt till innehållet

Anna-Liisa Louko är Skogscentralens nya förvaltningsdirektör

Nyhet - 28.06.2022 08:04

Juris kandidat, forstmästare Anna-Liisa Louko har utsetts till ny förvaltningsdirektör för Skogscentralen. Anna-Liisa tillträder tjänsten 19.9.2022. Nuvarande förvaltningsdirektören Jorma Tolonen avgår med pension 1.11.2022.

Skogscentralens finskspråkiga logo på yttervägen till ett kontor.

Anna-Liisa Louko har sedan januari 2019 arbetat som förvaltningschef vid Suomen Latu - Finlands friluftsförbund. Åren 2015–2019 var hon förvaltningsdirektör vid Tapio Oy med ansvar för personal-, IT-, kommunikations- och fastighetsärenden samt kontorstjänster i anslutning till Tapio, Karttakeskus och Metsälehti, som på den tiden ingick i Tapio-koncernen. Åren 2007–2014 var hon chef för juridiska ärenden vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.

- Skogarna är i många hänseenden viktiga för oss finländare, även för mig. Det är fint att få komma med och skriva finsk skogshistoria tillsammans med Skogscentralens kunniga medarbetare, säger Anna-Liisa Louko.

Obarkat barrvirke ska bort från skogen före högsommaren Nyhet - 17.06.2022 09:30
Kemera fortsätter till slutet av 2023 Nyhet - 05.07.2022 16:38