Siirry pääsisältöön

Kemera on jatkumassa vuoden 2023 loppuun

Uutinen - 05.07.2022 14:40

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä. Metka-tukijärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta ja nykyinen kemera-tukijärjestelmä jatkuisi siis vuoden 2023 loppuun saakka.

Uuteen metka-kannustejärjestelmään ehdotetaan tukia taimikon ja nuoren metsän hoitoon, terveyslannoituksiin, suometsän hoitosuunnitelmiin, suometsien vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen, metsätalouden tieverkostoon, metsäluonnon hoitoon ja kulotukseen sekä ympäristötukea määräaikaiseen suojeluun. Lisäksi voitaisiin tukea pienpuun keruuta nuorten metsien hoidon yhteydessä. 

Tuettavat työlajit olisivat pitkälti samoja kuin kemerassa, mutta tukiehtoihin olisi tulossa muutoksia. Lakiluonnoksessa esitetään, että yhdellä tilalla olevan yksityistien perusparannukseen voisi saada tukea. Uutta olisi myös se, ettei taimikon ja nuoren metsän hoitoon tarvitsisi hakea tukea ennen työn aloittamista. Tukihakemus jätettäisiin vasta töiden toteutuksen jälkeen.

Suurin muutos on tulossa suometsän hoidon tukeen. Suometsän hoidon tuki korvattaisiin suometsän hoitosuunnitelman tuella sekä suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemisen tuella. Tavoitteena tässä on edistää ja lisätä suometsien kokonaisvaltaista ja monitavoitteista hoidon suunnittelua. 

Kemeran toteutusajoista on tietoa Metsäkeskuksen sivuilla

Maa- ja metsätalousministeriön lakiluonnoksen mukaan kemera-tukijärjestelmä on voimassa vielä koko ensi vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, että kemera-lain mukaisia hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 saakka. Metsäkeskus voi hyväksyä saapuneita kemera-hakemuksia vuoden 2023 loppuun saakka ja tukia voidaan maksaa metsänomistajille vuoden 2026 loppuun saakka. 

Nuoren metsän hoitotöillä on toteuttamisaikaa 12 kuukautta. Muissa kemera-töissä toteutusaikaa on enimmillään 31.3.2026 saakka. Töiden toteutusajan voi tarkistaa kemera-hakemuksen hyväksymispäätöksestä. 

- Metsänomistajien ja toimijoiden kannalta on erittäin hyvä, että kemera on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Metsänhoidon kemera-tukia voi hakea tuttuun tapaan ensi vuonna ja uuteen tukijärjestelmään siirrytään vuoden 2024 alussa. Metsissä riittää hoitotöitä ja kemera-tukea on hyvin käytettävissä, kannustaa metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskuksesta.

Lisätietoa kemera-tuista Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Sivuilla on tietoa myös kemera-hankkeiden toteutusajoista

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 5.7.2022: Hallituksen esitys metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä lausunnolle

Metsäkeskuksen hallintojohtajaksi Anna-Liisa Louko Uutinen - 28.06.2022 07:53
Luonnonhoidon muistilista uudistui – tarjolla nyt myös tilauslomake talousmetsien luonnonhoitotoimille Uutinen - 07.07.2022 09:10