Skip to main content

Yhteismetsärekisteri

Suomen metsäkeskus ylläpitää valtakunnallista yhteismetsärekisteriä. Rekisteri tullaan julkaisemaan tällä verkkosivulla sitten, kun eduskunnassa vireillä oleva yhteismetsälain 48 §:n muutos on vahvistettu. Tavoiteaikataulu on vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Yhteismetsärekisteri-linkin kautta yhteismetsät pääsevät omilla käyttäjätunnuksillaan tekemään muutospyyntöjä rekisteritietoihin. Ulkopuoliset saavat rekisteristä tietoja lähettämällä yhteismetsäkohtaisesti yksilöidyn tietopyynnön osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi.  

Yhteismetsärekisterin tietojen laajempi julkistaminen voidaan tehdä vasta sitten, kun eduskunnassa vireillä oleva yhteismetsälain 48 §:n muutos on tullut voimaan. 

Yhteismetsälain (109/2003) 48 §:ssä säädetään yhteismetsärekisteristä: 

48 § 
Yhteismetsiä koskeva rekisteri 

Metsäkeskuksen on pidettävä toimialueellaan olevista yhteismetsistä julkista rekisteriä. Rekisteriin on merkittävä: 

  1. yhteismetsän osakaskunnan ohjesääntö ja sen muutokset 
  2. hoitokunnan jäsenet, varajäsenet ja toimitsijat sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa 
  3. yhteismetsän toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa 
  4. tieto 50 §:ssä tarkoitetusta ulosmittauksesta sekä ulosmittauksen raukeamisesta ja lakkaamisesta. 

Yhteismetsän osakaskunnan on viivytyksettä ilmoitettava Metsäkeskuksen rekisteriin merkittäväksi 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. 

Mitä 1 momentissa mainittuun rekisteriin on merkitty, katsotaan tulleen sivullisen tietoon. 

More information