Gå direkt till innehållet

Förbud mot att överlåta kontaktuppgifter

Ett förbud med vilket du förhindrar att uppgifter överlåts från Finlands skogscentrals system för skoglig information för att användas för direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar eller andra utskick som kan jämställas med de här.

Överlåtandet av kontaktuppgifter och förbudet mot det bygger på 9 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) samt 19 och 30 § i personuppgiftslagen.

Förbudet kan ges av en privat markägare (naturlig person).

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad