Siirry pääsisältöön

Yhteismetsärekisteri

Suomen metsäkeskus ylläpitää valtakunnallista yhteismetsärekisteriä, jonka ajantasaiset tiedot julkaistaan yhteismetsärekisteripalvelussa. Rekisteripalvelusta saa haettua ja maksuttomasti ladattua yhteismetsäkohtaisesti voimassa olevan rekisteriotteen sekä yhteismetsän ohjesäännön. Rekisteriä ylläpitää Metsäkeskuksen kirjaamo.

Yhteismetsän osakaskunnan on viivytyksettä ilmoitettava Metsäkeskukselle rekisteriin merkittäväksi tiedot, jotka koskevat hoitokunnan jäseniä, varajäseniä, toimitsijaa ja nimenkirjoittajia. Yhteismetsärekisterin tietopalvelulinkin kautta yhteismetsät pääsevät omilla käyttäjätunnuksillaan tekemään Metsäkeskuksen kirjaamolle muutospyyntöjä rekisteritietoihin. Kirjaamosta voi pyytää tarvittaessa käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksia voi olla vain yksi/yhteismetsä. 

Yhteismetsärekisteristä säädetään yhteismetsälain (109/2003) 48 §:ssä.

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (metsätietolaki) 9 §:n mukaan yhteismetsärekisteriin merkittyjen henkilöiden yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia varten tai mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin 15.12.2021 alkaen.

Yhteismetsärekisteriin merkitty henkilö voi halutessaan kieltää omien yhteystietojensa luovuttamisen edellä mainittuihin tarkoituksiin erillisellä lomakkeella.  

Lisätietoja