Siirry pääsisältöön

Yhteismetsärekisteri

Suomen metsäkeskus ylläpitää valtakunnallista yhteismetsärekisteriä, jonka ajantasaiset tiedot julkaistaan yhteismetsärekisteripalvelussa. Rekisteripalvelusta saa haettua ja maksuttomasti ladattua yhteismetsäkohtaisesti voimassa olevan rekisteriotteen sekä yhteismetsän ohjesäännön. Rekisteriote on virallinen todistus yhteismetsän nimenkirjoittajista. Rekisteriä ylläpitää Suomen metsäkeskuksen kirjaamo.

Yhteismetsän osakaskunnan on viivytyksettä ilmoitettava Suomen metsäkeskukselle rekisteriin merkittäväksi tiedot, jotka koskevat hoitokunnan jäseniä, varajäseniä, toimitsijaa ja nimenkirjoittajia. Yhteismetsärekisterin tietopalvelulinkin kautta yhteismetsät pääsevät omilla käyttäjätunnuksillaan tekemään Suomen metsäkeskuksen kirjaamolle muutospyyntöjä rekisteritietoihin. Kirjaamosta kirjaamoatmetsakeskus.fi voi pyytää tarvittaessa käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksia voi olla vain yksi/yhteismetsä.

Yhteismetsärekisteri on julkinen rekisteri, johon yhteismetsä ja sitä koskevia tietoja merkitään. Yhteismetsää ei merkitä muihin julkisiin rekistereihin, kuten kaupparekisteriin. Yhteismetsärekisteristä säädetään yhteismetsälain (109/2003) 48 pykälässä.

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (metsätietolaki) 9 pykälän mukaan yhteismetsärekisteriin merkittyjen henkilöiden yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia varten tai mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Yhteismetsärekisteriin merkitty henkilö voi halutessaan kieltää omien yhteystietojensa luovuttamisen edellä mainittuihin tarkoituksiin erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja