Gå direkt till innehållet

Naturvårdsprojekt

Stöd för vård av skogsnaturen

Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas för regionala projekthelheter som är planerade av Skogscentralen och som omfattar flera åtgärder. Stödet ges till den aktör som väljs i projektsökningen. 

Stöd för vård av skogsnaturen kan enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera-lagen) beviljas för vård och iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden, för att återställa skogs- och torvmarksmiljöer, för vattenvårdsarbeten och för hyggesbränning som främjar skogens mångfald. Dessutom kan man i samband med de här arbetena också främja andra mål som har med vård av skogsnaturen och mångbruk av skogen att göra.

Planering och projektsökning

Markägaren eller någon annan instans kan ta initiativ till ett naturvårdsprojekt genom att kontakta Skogscentralens rådgivare eller experter i naturvård. 

Skogscentralen planerar regionala naturvårdsprojekt som är viktiga för mångfalden. Den regionala planen är en generell plan över åtgärderna och inriktandet av dem. Man kommer skriftligen överens med markägaren om åtgärderna, och naturvårdsarbetet medför inga kostnader för markägaren. Skogscentralen erbjuder aktörerna möjligheten att verkställa projekten enligt en process som beskrivs i kemera-lagens 23 §. Syftet med projektsökningen är att hitta en kunnig aktör som kan göra en mer detaljerad åtgärdsplan samt verkställa den och ta helhetsansvar för naturvårdsprojektet. 

Guider och anvisningar

Det finns gott om guider och anvisningar som hjälper de som söker och verkställer naturvårdsprojekt (främst på finska).

Att söka naturvårdsprojekt

 1. Naturvårdsprojektet öppnas för sökning: 
  • I naturvårdsprojektens regionala planer berättas om behovet av åtgärder och hur de ska riktas samt åtgärdernas mängd och kvalitet. Som bilaga till den regionala planen finns åtgärdskartor och andra nödvändiga bilagor.
 2. Aktörerna presenterar sin ansökan och kostnaderna för det naturvårdsprojekt som söks:  
 3. På projektsökningsmötet förbereds poängsättningen av ansökningarna och motiveringarna till valen. I poängsättningen avgör priset 60 procent och kvaliteten 40 procent.

I poängsättningen av projektansökningarna används följande kriterier:

 • företagets kvalitet och miljöhänsyn 

 • maskinparkens kvalitet 

 • yrkeskunskap i maskinellt och manuellt arbete 

 • aktörens yrkeskunskap 

 • pris

4. Aktören väljs. 

Skogscentralen kan också låta bli att välja någon eller välja att öppna projektsökningen på nytt.

5. Den valda aktören söker kemera-finansiering för verkställandet.

6. Skogscentralen ger råd och vägleder aktören och övervakar verkställandet. 

7. Aktören rapporterar åtgärderna och de verkliga kostnaderna per arbetsslag.

Projektsökning kan öppnas högst tre gånger per år. I en och samma sökning kan det finnas flera projekt. 

Tidtabellen för projektsökningen 2022

 • Projektsökning I: projekten öppnas för sökning 23.2.2022 

 • Projektsökning II: projekten öppnas för sökning 18.5.2022

 • Projektsökning III: projekten öppnas för sökning 5.10.2022 

År 2023 projektsökning öppnas två gånger.

 • Projektsökning I: projekten öppnas för sökning 22.2.2023
 • Projektsökning II: projekten öppnas för sökning 24.5.2023

Naturvårdsprojekt att söka

Nedan en lista på projekt som finns att söka. Materialet finns på finska.

Itäinen

Aholan kulotus – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Karjalaan, Luumäelle Aholan tilalle kulotukseen. Hanke sijaitsee Luumäen keskiosissa Taavetista hiukan etelään ja koostuu 2 luonnonhoitokuviosta yhteispinta-alaltaan 2,0 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.  

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024. 

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Jussi Kemppainen, p. 050 663 1870, jussi.kemppainenatmetsakeskus.fi 

Iso-Mikkasen kulotus – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Savoon, Mäntyharjulle Iso-Mikkasen tilalle kulotukseen. Hanke sijaitsee Mäntyharjun länsiosissa ja koostuu 2 luonnonhoitokuviosta yhteispinta-alaltaan 6,4 hehtaarista. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024. 

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Jussi Kemppainen, p. 050 663 1870, jussi.kemppainenatmetsakeskus.fi 

Savisuon vesiensuojeluhanke - luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Savoon Savisuon vesiensuojeluhankkeelle. Hanke sijaitsee Savonlinnassa entisen Kerimäen kunnan alueella. Hankealueena on osa Puruveteen laskevan Rauvanjärven-Hepojoen valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 640 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Marjo Ahola, p. 050 435 0213, marjo.aholaatmetsakeskus.fi 

Pienenveden vesiensuojeluhanke – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Savoon Pienenveden valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Pertunmaalla ja koostuu Pienenveden kolmannen jakovaiheen valuma-alueeseen. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 7318 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Otso Ahonen, p. 050 590 4344. otso.ahonenatmetsakeskus.fi 

Etelä-Karjalan lehdot – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa lehtojenhoitohankkeelle, jonka kohteet ovat Parikkalassa ja Lappeenrannassa. Hankkeella tehdään toimenpiteitä yhteensä 1,1 hehtaarilla. Toimenpidealue koostuu yhteensä kahdesta lehtokuviosta. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Anni Pylvänäinen, p. 050 462 6059,  anni.pylvanainenatmetsakeskus.fi   

Salinjoen vesiensuojeluhanke – luonnonhoitohanke 

Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savoon Salinjoen vesiensuojeluhankkeelle. Hankealue sijaitsee Maaningalla, Pulkonkoskella. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2022–2024.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 26.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Mika Tuomainen, p. 0400 947 586, mika.tuomainenatmetsakeskus.fi  

Mäkelän korven ennallistaminen ja Pihlasvuoren lehdon hoito - luonnonhoitohanke 

Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Keski-Suomeen luonnonhoitohankkeelle Mäkelän korven ennallistaminen ja Pihlasvuoren lehdon hoito. Hankealueet sijaitsevat Äänekoskella ja Konnevedellä. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2022–2023.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 26.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Jarmo Laitinen, p. 040 502 4170, jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi 

Perhon- ja Kuorikkajärven vesiensuojeluhanke - luonnonhoitohanke 

Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Keski-Suomeen Perhon- ja Kuorikkajärven vesiensuojeluhankkeelle. Hankkeen toimenpiteet sijaitsevat Kuorevedellä Jämsässä. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2022–2023.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 26.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Mari Pänkäläinen. p. 040 194 7623, mari.pankalainenatmetsakeskus.fi 

Pohjoinen

Kotipuron kulotus – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Suomussalmella Kotipuron kulotushankkeelle. Hanke sijaitsee Suomussalmella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 7,8 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuodelle 2023. 

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 26.10.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Pekka Moilanen, p. 044 7104 384, pekka.moilanenatmetsakeskus.fi 

Kuikka-ahon kulotus – luonnonhoitohanke  

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Suomussalmella Kuikka-ahon kulotushankkeelle. Hanke sijaitsee Suomussalmella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 8 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuodelle 2023. 

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 26.10.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Pekka Moilanen, p. 044 7104 384, pekka.moilanenatmetsakeskus.fi 

Lisä-Kivelän kulotus – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Suomussalmella Lisä-Kivelän kulotushankkeelle. Hanke sijaitsee Suomussalmella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 7 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuodelle 2023. 

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 26.10.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Pekka Moilanen, p. 044 7104 384, pekka.moilanenatmetsakeskus.fi 

Vähäjärvi-Lantonoja luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Tyrnävän Vähäjärvi-Lantonoja luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Tyrnävällä Ängeslevänjoen latvoilla ja koostuu pääosin Lantonojan ja Vähäjärven ennallistamisesta. Lantonojan poikki kaivettuihin metsäojiin tehdään ojatukoksia, joilla vesi ohjataan vanhaan kuivilleen jääneeseen uomaan. Lantonojaa pitkin vesi ohjataan kuivattuun Vähäjärveen, jonka laskuojaan tehdään pohjapato. Lisäksi hankkeessa tehdään laskeutusaltaita ja tulvatasanteita. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2022–2024.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Ville Koukkari, puh. 040 546 5025, ville.koukkariatmetsakeskus.fi  

Läntinen

Kuusijärven vesiensuojeluhanke – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pirkanmaalle Parkanon Kuusijärven vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Parkanossa ja koostuu Kuusijärven valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2250 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2022–2025.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Jouko Potila, p. 050 468 5911, jouko.potilaatmetsakeskus.fi 

Teuvan kulotus – luonnonhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaan Teuvalle kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Teuvan kunnassa noin 7 km Teuvan kirkolta koilliseen. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 3,3 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.

Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 28.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Jarmo Uimonen, p. 040 525 3053, jarmo.uimonenatmetsakeskus.fi 

Färdighetsprov för verkställare av naturvårdsprojekt

Med färdighetsprovet i naturvårdsarbeten kan både nya och gamla verkställare av naturvårdsprojekt öka och säkerställa sitt kunnande i naturvård och vattenvård. 

Du kommer till provet genom att logga in i på våra webbutbildningar. Om du inte har användarnamn kan du skapa det genom att registrera dig i tjänsten.