Skogsbrukets naturvårdskort

Mer information

Irmeli Ruokanen
expert på naturvård
tfn 029 432 5261
irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi

Nina Jungell
expert på naturvård
tfn 040 532 1165
nina.jungell(at)skogscentralen.fi

Skogsbrukets naturvårdskort är ett praktiskt färdighetspaket. Med naturvårdskortet kan du bevisa din kompetens i naturhänsyn i ekonomiskogar. För att få Skogsbrukets naturvårdskort ska du avlägga ett prov. Skogsbrukets naturvårdskort passar bra för skogsmaskinförare, för skogsarbetare, för dem som planerar stämplingsposter och för skogsägare.

Att avlägga provet

För att få kortet måste du få godkänt i en examen som Skogscentralen ordnar. Du kan förbereda dig inför provet till exempel genom att delta i en kurs som någon läroanstalt ordnar eller bara genom att läsa studiematerialet.

Färdighetsprovet

Provet består av en teoridel och en fältdel. I båda delarna krävs minst 70 procent av det maximala poängtalet för att få godkänt.

Studiematerial och kunskapsmål

Den som har avlagt examen för skogsbrukets naturvårdskort känner de naturvårdsmetoder som behövs vid skogsvård och vid avverkning, förstår syftet med åtgärderna och kan tillämpa dem i sitt arbete under varierande förhållanden. Genom att avlägga examen kan du visa att du har den kompetens som behövs vid skogsvård och avverkningar samt vid planeringen av dem.

Länk till studiematerial och kunskapsmål 2019

I teoridelen svarar du på flervalsfrågor om naturvård. I terrängdelen ska du bland annat känna igen naturobjekt, deras värdefulla egenskaper och svara på frågor som gäller naturvårdsträd, vattenvård, uttag av energived och grunderna i kontinuerlig beståndsvård, det vill säga kalhyggesfritt skogsbruk. Dessutom ska du identifiera träd och buskar som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

Artlistan för växtkännedom

Deltagaravgiften är 160 euro år 2019. För studerande är deltagaravgiften 120 euro, förutsatt att läroinrättningen deltar i kostnader för examenslokal, transport och övervakning. Deltagaravgiften inkluderar provarrangemangen, materialet, kortet och betyget samt en möjlighet till en omtagning.

Tidpunkter och orter för proven

På de examenstillfällen som är markerade med fet stil kan du avlägga provet även på svenska.

Program, utbildningsplatser och anmälning till examen finns i evenemangskalendern.

• 23.5.2019 kl 9.00 Ylöjärvi, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU,  Metsätie 1, 34400 Kuru
Jukka Ruutiainen, tfn 040 530 6721, jukka.ruutiainen(at)skogscentralen.fi

• 5.6.2019 kl 9.00 Ylöjärvi, Tampereen seudun ammattiopisto,  Metsätie 1, 34400 Kuru
Jukka Ruutiainen, tfn 040 530 6721, jukka.ruutiainen(at)skogscentralen.fi
 
• 5.6.2019 Karis, Raseborgs kulturinstitut, Torggatan 8, 10300 Karis
Nina Jungell, tfn 040 532 1165, nina.jungell(at)skogscentralen.fi

 
• 7.6.2019 kl 9.00 Toivala, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Haapamäentie 1, 70900 Toivala
Jarmo Laitinen, tfn 040 502 4170, jarmo.laitinen(at)skogscentralen.fi

• 10.6.2019 klo 9.00 Ylöjärvi, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Metsätien toimipiste, Metsätie 1, 34300 Kuru
Jukka Ruutiainen, puh. 040 530 6721, jukka.ruutiainen(at)metsakeskus.fi
 
 • 11.6.2019 kl 12.00 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ollikkalantie 3, 69100 Kannus
Irmeli Ruokanen, tfn 040 028 6030, irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi
 
• 12.6.2019 kl 18.00 Koulutuskeskus Jedu, Haapajärven yksikkö, Erkkiläntie 1, 85800 Haapajärvi
Irmeli Ruokanen, tfn 040 028 6030, irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi
 
• 12.6.2019 klo. 9.00 Kajaani, Kainuun ammattiopisto, luonnonvara-ala, Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus
Leevi Heikura, tfn 044 710 4341, leevi.heikura(at)skogscentralen.fi
 
• 12.6.2019 kl 9.00 Kolinportti, Kolintie 10, 83950 Ahmovaara
Jarmo Laitinen, tfn 040 502 4170, jarmo.laitinen(at)skogscentralen.fi
 
• 12.6.2019 kl 9.00 Gradia, Koulutie 19, 42300 Jämsänkoski
Pirita Soini, tfn 040 358 1535, pirita.soini(at)skogscentralen.fi OBS: Endast för Gradias egna studerande!
 
• 12.6.2019 Mäntsälä, Keuda Saaren kartano, Poroninkuja 20
Nina Jungell, tfn 040 532 1165, nina.jungell(at)skogscentralen.fi

 
• 13.6.2019 Mäntsälä, Keuda Saaren kartano, Poroninkuja 20
Nina Jungell, tfn 040 532 1165, nina.jungell(at)skogscentralen.fi

• 13.6.2019 kl 9.00 Gradia, Koulutie 19, 42300 Jämsänkoski
Pirita Soini, tfn 040 358 1535, pirita.soini(at)skogscentralen.fi

• 19.6.2019 kl 9.00 Etseri, Koulutuskeskus Sedu, Tuomarniementie 55
Tapio Kurkikangas, tfn 050 314 0492, tapio.kurkikangas(at)skogscentralen.fi

 • 26.8.2019 klo. 9.00 Rovaniemi, Lapin ammattiopisto, Lapin koulutuskeskus Redu, Jänkätie 1           
Irmeli Ruokanen, tfn 040 028 6030, irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi
 
• 28.8.2019 kl 10.00 teori, kl 12.00 fält, Muhos, Oulun seudun ammattiopisto, Kirkkokatu 1
Irmeli Ruokanen, tfn 040 028 6030, irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi
 
• 29.8.2019 kl 10.00 teori, kl 12.00 fält, Taivalkoski, Oulun seudun ammattiopisto, Jokijärventie 2
Irmeli Ruokanen, tfn 040 028 6030, irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi
 
• 30.8.2019 kl 9.00 Toivala, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Haapamäentie 1, 70900 Toivala
Jarmo Laitinen, tfn 040 502 4170, jarmo.laitinen(at)skogscentralen.fi
 
• 4.9.2019 Rajamäki, TTS Työtehoseura, Kiljavantie 6
Nina Jungell, tfn 040 532 1165, nina.jungell(at)skogscentralen.fi

 
• 5.9.2019 kl 9.00 Saarijärvi, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, POKE, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala
Pirita Soini, tfn 040 358 1535, pirita.soini(at)skogscentralen.fi

• 11.9.2019  kl 8.30 S:t Michel, Etelä-Savon ammattiopisto, Metsäkouluntie 10
Seppo Ollikainen, tfn 040 771 6078, seppo.ollikainen(at)skogscentralen.fi

• 12.9.2019 kl. 8.00 Vasa, Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30A
Nina Jungell, tfn 040 532 1165, nina.jungell(at)skogscentralen.fi