Skogsbrukets naturvårdskort | Skogscentralen

Skogsbrukets naturvårdskort

Mer information

Riikka Salomaa
expert på naturvård
tfn 029 432 4645
riikka.salomaa(at)skogscentralen.fi

Nina Jungell
expert på naturvård
tfn 040 532 1165
nina.jungell(at)skogscentralen.fi

Skogsbrukets naturvårdskort är ett praktiskt färdighetspaket. Med naturvårdskortet kan du bevisa din kompetens i naturhänsyn i ekonomiskogar. För att få Skogsbrukets naturvårdskort ska du avlägga ett prov. Skogsbrukets naturvårdskort passar bra för skogsmaskinförare, för skogsarbetare, för dem som planerar stämplingsposter och för skogsägare.

Provet kan avläggas på svenska eller finska. I samband med anmälan väljer du vilket språk du avlägger provet på. Kontakta naturvårdsexpert Nina Jungell, tfn 040 532 1165 för mer information.

Att avlägga provet

För att få kortet måste du få godkänt i en examen som Skogscentralen ordnar. Du kan förbereda dig inför provet till exempel genom att delta i en kurs som någon läroanstalt ordnar eller bara genom att läsa studiematerialet.

Färdighetsprovet

Provet består av en teoridel och en fältdel. I båda delarna krävs minst 70 procent av det maximala poängtalet för att få godkänt.

Studiematerial och kunskapsmål

Den som har avlagt examen för skogsbrukets naturvårdskort känner de naturvårdsmetoder som behövs vid skogsvård och vid avverkning, förstår syftet med åtgärderna och kan tillämpa dem i sitt arbete under varierande förhållanden. Genom att avlägga examen kan du visa att du har den kompetens som behövs vid skogsvård och avverkningar samt vid planeringen av dem.

Länk till studiematerial och kunskapsmål 2021

I teoridelen svarar du på flervalsfrågor om naturvård. I terrängdelen ska du bland annat känna igen naturobjekt, deras värdefulla egenskaper och svara på frågor som gäller naturvårdsträd, vattenvård, uttag av energived och grunderna i kontinuerlig beståndsvård, det vill säga kalhyggesfritt skogsbruk. Dessutom ska du identifiera träd och buskar som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

Artlistan för växtkännedom

Deltagaravgiften är 160 euro. För studerande är deltagaravgiften 120 euro, förutsatt att läroinrättningen deltar i kostnader för examenslokal, transport och övervakning. Deltagaravgiften inkluderar provarrangemangen, materialet, kortet och betyget samt en möjlighet till en omtagning.

Provdagar och -orter

Provdagar och -platser för år 2021 offentliggörs i februari.

.