Skip to main content

Metsätietoaineistot

Tutustu metsätietoaineistoihin

Metsätietoaineistoista löydät erilaista tietoa metsävarakuvioista, metsän korjuukelpoisuudesta ja metsätuhoista. Saatavilla on esimerkiksi tietoa erilaisten metsätöiden sijoittumisesta kartalla, metsävaratiedon saatavuudesta ja hirvieläinvahinkoarvioista.