Skip to main content

Metsätietoaineistot

Tutustu metsätietoaineistoihin

Metsätietoaineistoista löydät erilaista tietoa metsävarakuvioista, metsän korjuukelpoisuudesta ja metsätuhoista. Saatavilla on esimerkiksi tietoa erilaisten metsätöiden sijoittumisesta kartalla, metsävaratiedon saatavuudesta ja hirvieläinvahinkoarvioista. 

Metsävaratiedot

Tutustu Metsäkeskuksen metsävaratietoaineistoihin.

Korjuukelpoisuus

Korjuukelpoisuus kertoo arvion siitä, milloin metsäkoneilla voidaan liikkua metsissä....

Metsätuhot

Metsätuhohakkuut sekä vuosittaiset hirvieläinvahinkotiedot vahinkoilmoitusen perusteella....

Metsien käyttömahdollisuudet

Erilaisia mahdollisuuksia sisältävät aineistot, kuten metsitystukimahdollisuudet....