Gå direkt till innehållet

Pro skog-priset

På den här sidan

Pro skog är ett pris som de regionala skogsråden delar ut för ett aktivt, innovativt och fruktbart arbete för att nå målen i de regionala skogsprogrammen. De regionala skogsråden utser pristagaren utifrån de förslag som lämnats in. Pristagaren kan vara en person, en arbetsgrupp, ett företag eller någon annan sammansättning.

Du kan föreslå en Pro skog-pristagare med formuläret. Förslag kan lämnas in fram till 11.4.2023.

Bakgrund

De regionala skogsprogrammen 2021-2025 främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. Målet är att skapa arbete och välfärd i landskapen, trygga skogsnaturens biologiska mångfald och erbjuda sätt att bereda sig på klimatförändringen.

Programmen främjar mångsidig och hållbar användning av skogen på ett sätt som beaktar de lokala utgångspunkterna, utvecklingsbehoven och målen. Målen och åtgärderna i de regionala programmen går i linje med den nationella skogsstrategin 2025. De regionala programmen innehåller mål och åtgärder för varje temaområde.

De regionala skogsprogrammens teman:
1.    Skogsdata och plattformsekonomi (genomgående i hela programmet)
2.    Växelverkan och kommunikation i skogsbranschen (genomgående i hela programmet)
3.    Resurseffektiv och hållbar skogsvård
4.    Naturvård i ekonomiskogar och skogarnas biologiska mångfald
5.    Klimatsäkert skogsbruk
6.    Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet
7.    Nya träbaserade produkter
8.    Naturturism, naturproduktsbranschen och andra naturrelaterade tjänster
9.    Kompetens och utbildning
10.    Internationell skogspolitik och EU-påverkan

Regler

1.    Pro Skog är ett utmärkelsepris som delas ut av det regionala skogsrådet. Syftet är att belöna en person, en arbetsgrupp, ett företag eller någon annan sammansättning för ett aktivt, innovativt och fruktbart arbete för att nå det regionala skogsprogrammets mål samt för skogsbruket och skogsnäringen i landskapet.
2.    Pristagaren ska genom sitt arbete ha ökat samarbetet mellan aktörer, främjat en positiv verksamhetskultur och kommunicerat aktivt om sin verksamhet.
3.    Pristagaren utses av det regionala skogsrådet. Det finns fjorton skogsråd i landet, och varje skogsråd utser en pristagare.
4.    Priset är en trädplanta och ett diplom.
5.    Förslag på pristagare kan ges i ett formulär fram till den 11 april. Där ska ingå en prismotivering, alltså en redogörelse för vad den som föreslås har åstadkommit. 
6.    Varje skogsråd delar ut priset 1-5 gånger under åren 2022-2026. Skogsrådet kan dela ut ett eller flera pris per gång.
7.    Skogsrådet ordnar ett evenemang där priset överräcks. Då planteras också trädplantan.
8.    Skogsrådet och pristagaren kommunicerar synligt om pristagaren och om vad pristagaren gjort för att nå det regionala skogsprogrammets mål.
9.    Skogsrådet är inte beroende av förslag som lämnas in, utan det kan också belöna någon annan person, arbetsgrupp, ett företag eller samfund som det anser ha förtjänat det. Skogsrådet kan också välja att inte dela ut priset om det inte finns någon lämplig kandidat.