Siirry pääsisältöön

Pro metsä -palkinto

Pro metsä on maakunnallisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustus aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsevat maakunnalliset metsäneuvostot saamiensa ehdotusten perusteella. Tunnustuspalkinnon saaja voi olla henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö.

Voit tehdä esityksen Pro metsä -tunnustuspalkinnon saajaksi. Sopivaa palkinnonsaajaa voi ehdottaa 11.4.2023 saakka. 

Taustaa

Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä ilmastonmuutokseen varautumiseen.

Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 edistävät metsien hyödyntämistä monipuolisesti ja kestävästi siten, että paikalliset lähtökohdat, kehittämistarpeet ja tavoitteet on otettu huomioon. Metsäohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa Kansallinen metsästrategia 2025:n kanssa. Alueelliset metsäohjelmat sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet jokaiseen teemaan.

Alueellisten metsäohjelmien teemat:

 1. Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava)
 2. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava)
 3. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
 4. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
 5. Ilmastokestävä metsätalous
 6. Metsätiet ja metsien saavutettavuus
 7. Uuden puupohjaiset tuotteetLuontomatkailu, luonnontuoteala ja muut luontoon perustuvat palvelut
 8. Osaaminen ja koulutus
 9. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen

Säännöt

 1. Pro metsä on maakunnallisen metsäneuvoston myöntämä tunnustuspalkinto. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on palkita henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisen metsäohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi sekä maakunnan metsätalouden ja metsäelinkeinon puolesta.
 2. Tunnustuspalkinnon saaja on omalla työllään lisännyt toimijoiden välistä yhteistyötä, edistänyt myönteistä toimintakulttuuria ja viestinyt toiminnastaan aktiivisesti. 
 3. Tunnustuspalkinnon saajan valitsee maakunnallinen metsäneuvosto. Metsäneuvostoja on 14. Jokainen metsäneuvosto valitsee tunnustuspalkinnon itsenäisesti.
 4. Tunnustuspalkinto on puun taimi ja kunniakirja. 
 5. Tunnustuspalkinnon saajaa voi ehdottaa lomakkeella. Ohessa tulee olla selvitys saavutuksista, joiden perusteella ehdotetaan tunnustuspalkinnon saajaa. 
 6. Kukin metsäneuvosto myöntää tunnustuspalkinnon 1–5 kertaa vuosien 2022–2026 aikana. Palkintoja voidaan myöntää kerralla yksi tai useampi. 
 7. Maakunnallinen metsäneuvosto järjestää tilaisuuden, jossa tunnustuspalkinto luovutetaan. Tilaisuudessa istutetaan puun taimi.
 8. Maakunnallinen metsäneuvosto sekä palkinnon saaja viestivät näkyvästi palkinnon saajasta ja palkinnon saajan työstä alueellisen metsäohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 9. Maakunnallinen metsäneuvosto ei ole riippuvainen annetuista ehdotuksista, vaan se voi valita palkinnon saajaksi muunkin ansioituneeksi katsomansa henkilön, työryhmän, yrityksen tai yhteisön. Palkinto voidaan myös jättää jakamatta, mikäli sopivaa ehdokasta ei löydy.

Pro metsä -palkitut