Gå direkt till innehållet

Information om de regionala skogsprogrammen

De regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 offentliggjordes i början av december 2020. Programmen har gjorts upp för 14 skogsrådsområden. De är den regionala skogssektorns utvecklingsplaner och arbetsprogram. 

Målsättningarna i de regionala skogsprogrammen härstammar från områdenas egna utvecklingsbehov och målen i den nationella skogsstrategin. I programmen sammanjämkas ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål. I fokus ligger en mångsidig och hållbar användning av skogen. Skogsråden följer upp och främjar verkställandet av programmen.

Regionala skogsprogram

Skogsprogramsbroschyr 

Uppföljning av skogsprogrammen (på finska) 

Utskrifts- och arkivversioner (pdf) 

Övriga skogsprogram är bara på finska och finns på den finska sidan (välj språk finska uppe på sidan).

Material i anslutning till beredningen av skogsprogrammen 

Mer information