Skip to main content

Metsätuhot

Hirvieläinvahinkoarviot 

Metsäkeskus arvioi vuosittain hirvieläinvahinkojen määrän metsänomistajien tekemien vahinkoilmoitusten perusteella. 

Riistavahinkolaissa hirvieläimellä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. 

Hirvieläinvahinkoarvioinnit 2018 - 2020 ja kartta saapuneista vahinkoarviopyynnöistä

Hirvieläinvahinkokorvaukset

Lisätietoa hirvieläinvahingoista

Mer information