Skip to main content
Nyheter - 16.04.2021 10:54

Tjällossningen går hårt åt enskilda vägar – här är tre tips för underhållet

Tjällossningen väntas bli tuff för grusvägarna den här våren. Hur tuff beror mycket på vädret under de närmaste veckorna.

Det har bildats gropar på vägen på vårvintern.

Bildtext: Begynnande tjällossning på vägytan. Foto: Mika Nousiainen

Tjällossningen är ett så gott som årligt fenomen på enskilda vägar. Först kommer den ytliga och lindrigare tjällossningen. Sedan kommer den djupare som kan äta på själva väggrunden. De enskilda vägarnas bärkraft är som sämst under tjällossningen, och väganvändningen kan vålla mycket skada. 

Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral, delar med sig av tre tips för att minska skadorna.

1. Var förutseende 

– När det börjar bildas välling på vägytan ska väglaget vakna. Om vägen behövs för tunga transporter ska dessa ske medan det är nattfrost. När tjälen börjar gå ur väggrunden bör väglaget se till att skyltarna med viktgränser placeras ut. Det skyddar vägen, och man slipper dyra reparationskostnader, säger Nousiainen. 

2. Sladda när ytan är fuktig 

– När den värsta tjällossningen i väggrunden är över är det bra att sladda vägen. Genom sladdningen kan man rätta till vägens tvärlutning en aning, och sladdningen får vägen att torka snabbare.

3. Dränera vägstommen 

Med tanke på kommande tjällossningar är det en god idé att rusta upp vägen om tvärlutningen är liten och det har bildats en vall av jordmaterial på sidorna av vägen. 

– Ett tecken på att vägen behöver skötas är också om extra vatten blir liggande på vägen på hösten och väggrunden inte torkar ordentligt. Också om grusytan är för tunn bör man planera en vägförbättring. En för tunn grusbeläggning gör det svårt att sladda och är ofta ett tecken på att vägen har dålig bärighet, säger Nousiainen.