Gå direkt till innehållet

Stödet för hopsamling av klenträd stiger i juni

Nyhet - 12.05.2022 14:35

Kemera-stödet för vård av ungskog höjs i början av juni med 20 euro per hektar, när klenträd samlas ihop i samband med skogsvårdsarbetet. Efter ändringen uppgår stödbeloppet till 450 euro per hektar. Också stödvillkoren ändras så att kemera-stöd kan beviljas för allt fler skötselarbeten i unga skogar.

Skogscentralen beviljar privata skogsägare stöd för vård av ungskog. Foto: Eva Ekholm

Stödet för vård av ungskog och hopsamling av klenträd höjs 1.6.2022. Ändringar görs också i stödvillkoren. Till följd av ändringarna kan kemera-stöd fås för allt fler skogsvårdsarbeten i unga skogar.

Kravet på uttag vid vård av ungskog minskar i norra Finland från 1 000 till 800 stammar och i övriga Finland från 1 500 till 1 000 stammar per hektar. Kravet på stubbdiameter ändras från 2 till 3 centimeter. I övrigt är stödvillkoren oförändrade.

I och med ändringarna återgår stödvillkoren och stödnivån för vård av ungskog till de nivåer som gällde när stödsystemet trädde i kraft 2015. Statsrådet utfärdade en förordning om ändringen 12.5.2022. Det höjda stödet kommer att betalas för ansökningar som kommit in till Finlands skogscentral 1.6.2022 och senare.

I fjol utfördes vård av ungskog med kemera-stöd på en areal av nästan 130 000 hektar. Klenträd samlades ihop på 34 000 hektar av denna areal. För tillvaratagande av klenträd har 19 miljoner euro reserverats i kemera-stöd för 2022. I fjol utnyttjades 14,6 miljoner euro för ändamålet.

Mer information om kemera-stöd för vård av ung skog finns på Skogscentralens webbplats.
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande: Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni

Tolkningsrekommendationerna för skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer uppdaterades Nyhet - 09.05.2022 15:07
Allt fler går med i samfällda skogar Nyhet - 13.05.2022 09:05