Siirry pääsisältöön

Pienpuun keruun tuki nousee kesäkuun alussa

Uutinen - 12.05.2022 13:58

Nuoren metsän hoidon kemera-tuki nousee kesäkuun alussa 20 eurolla hehtaaria kohden, jos metsänhoitotyön yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuen määrä on muutoksen jälkeen 450 euroa hehtaarilta.  Myös tukiehtoihin tulee muutoksia, minkä seurauksena yhä useampaan nuoren metsän hoitotyöhön voi saada kemera-tukea. 

Kone harventaa metsää

Metsäkeskus myöntää yksityisille metsänomistajille tukea nuoren metsän hoitoon. Kuva: Eva Ekholm

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuki nousee kesäkuun alusta alkaen ja myös tukiehtoihin tulee muutoksia. Muutosten seurauksena yhä useampaan nuoren metsän hoitotyöhön voi saada kemera-tukea.  

Nuoren metsän hoitotyön yhteydessä vaadittava puuston poistuman määrä laskee pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaarilla. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus muuttuu kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.  

Muutokset palauttavat nuoren metsän hoidon tukiehdot ja tukitason vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle. Valtioneuvosto antoi muutosta koskevan asetuksen 12.5.2022. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukseen 1.6.2022 tai sen jälkeen. 

Kemera-tuella tehtiin viime vuonna nuorten metsien hoitoa lähes 130 000 hehtaarin alalla, josta pienpuuta kerättiin 34 000 hehtaarilta. Pienpuun korjuuseen on tälle vuodelle varattu kemera-tukea 19 miljoonaa euroa. Tuen käyttö viime vuonna oli 14,6 miljoonaa euroa. 

Lisätietoa nuoren metsän hoidon kemera-tuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

 Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1. kesäkuuta alkaen 
 

Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa tulkintasuositusta on päivitetty Uutinen - 09.05.2022 15:00
Yhteismetsäomistuksen kasvu jatkuu Uutinen - 13.05.2022 09:00