Gå direkt till innehållet

Allt fler går med i samfällda skogar

Nyhet - 13.05.2022 09:05

Att vara delägare i en samfälld skog ökar alltjämt i popularitet. Antalet samfällda skogar och deras areal fortsatte öka kraftigt i fjol. Under de senaste 10 åren har skogsägandet i samfällda skogar utvecklats mycket olika i landskapen.

En samfälld skogs är ett område som tillhör skogsfastigheterna gemensamt och där man idkar hållbart skogsbruk.

De samfällda skogarnas totala areal i Finland uppgår till cirka 800 000 hektar. Över 70 procent av de samfällda skogarna finns i norra Finland. I norr har det funnits bra förutsättningar för denna ägandeform att växa och här har de samfällda skogarnas areal ökat mest under de senaste tio åren. Däremot har den relativa ökningen i arealen varit klart störst i Södra Savolax. Den mest anspråkslösa utvecklingen redovisas för Egentliga Finland.

Egna skogar ansluts i allt större omfattning till samfällda skogar

På senare tid har ungefär 35 nya samfällda skogar bildats varje år. I början av 2022 fanns det sammanlagt 568 samfällda skogar i Finland. För många skogsägare är det ett förnuftigt alternativ att ansluta sin egen skog till en samfälld skog. Att skogsägare går med i samfällda skogar är därför en växande trend. 

– För skogsägare är det bra att fundera på om en samfälld skog vore en lämplig ägandeform och vilka fördelar och nackdelar den skulle innebära, säger experten på skogsfastighetsstruktur Jukka Matilainen vid Finlands skogscentral. 

De första sammanslagningarna av samfällda skogar är på gång i södra Finland och Norra Österbotten. Det finns ett stort antal små samfällda skogar och därför kan man räkna med sammanslagningar även framöver. Fördelarna med en sammanslagning är bland annat att förvaltningen kan koncentreras och utövas på allt större arealer, varvid lönsamheten förbättras. 

Mer information om samfällda skogar finns på webbplatsen Yhteismetsät (på finska).

Skogscentralen ger råd i frågor som berör samfällda skogar och övervakar att lagen om samfällda skogar följs. Lantmäteriverket följer upp utvecklingen hos samfällda skogar som ägandeform (på finska).

Mer om de samfällda skogarnas utveckling i landskapen 2011-2021 finns i Skogscentralens mediematerial.

Stödet för hopsamling av klenträd stiger i juni Nyhet - 12.05.2022 14:35
Ändringar i karttjänsten för avverkningsanmälningar Nyhet - 17.05.2022 13:23