Skip to main content
Aktörsmeddelande - 08.06.2021 12:53

Spara arbetsplatsens kontaktuppgifter i MinSkog.fi

Vi har lagt märke till att många anställda vid företag som loggar in i MinSkog.fi i aktörsrollen har angett sin hemadress i kontaktuppgifterna. För att garantera datasekretessen i kommunikationen är det viktigt att din arbetsplats postadress, e-postadress och telefonnummer är sparade i dina kontaktuppgifter i aktörstjänsten.

Logga in i MinSkog.fi-aktörstjänsten och kontrollera på sidan Egna uppgifter att kontaktuppgifterna för ditt arbete är sparade där. Detta för att vara säker på att beslut och andra dokument som vi skickar går till rätt adress när du sköter ärenden för företaget.  

Skogscentralens kundtjänst hjälper till vid behov: kundtjanstatskogscentralen.fi, tfn 029 432 407.

Beståndsuppgifterna och avverknings- och skötselförslagen preciseras

Vi tillämpar nya tillväxtmodeller i beräkningen av figuruppgifterna. I fortsättningen kommer tillväxtprognosen att bättre motsvara den verkliga utvecklingen. På det sättet blir också tajmningen av de föreslagna gallringarna mer exakt och du kan betjäna dina kunder ännu bättre. 

Ändringen märks särskilt i beståndsvolymerna i norra Finland. De nya tillväxtmodellerna införs för alla skogsfastigheter i tjänsten MinSkog.fi fram till hösten. Ta en titt på uppgifterna och se om du hittar nya kunder i tjänsten. 

Ytterligare information:

Ilpo Rautio
servicechef, skogsägartjänster

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 2/2021