Skip to main content
Aktörsmeddelande - 07.06.2021 08:51

Anmälda avverkningar efter skogsskador syns nu på kartan

Avverkningar som görs på grund av skogsskador kan nu ses i en ny karttjänst på Skogscentralens webbplats. Informationen uppdateras varje dag. Karttjänsten kan hjälpa till exempel skogsägare och aktörer att följa med storm- och insektsskadeläget.

I Finlands skogscentrals nya karttjänst visas anmälda avverkningar som görs på grund av skogsskador. På kartan syns avverkningar som planeras på grund av djur-, insekts-, snö-, storm- och svampskador, och för vilka anmälan om användning av skog lämnats in. 

I karttjänsten kan man lätt följa med förekomsten av olika skador under en vald tidsperiod. Användaren kan fokusera kartan på något ställe, så att punkterna på kartan visas som figurer i anmälan om användning av skog. Tjänsten ger också information om anmälda avverkningsarealer per landskap och kommun. Informationen i tjänsten uppdateras dagligen utifrån anmälningarna om användning av skog. 

 I anmälan om användning av skog finns en punkt där man ska ange typen av skada, i de fall då avverkningen sker på grund av skadan. 

 - I de skadeavverkningsfigurer som syns på kartan har vi också beaktat de noteringar som gjorts i punkterna för avverkningssätt och avverkningens syfte i anmälan om användning av skog. Extra viktigt är det ändå att få information om vad som orsakat skadan, säger Mikko Kesälä, expert på geografisk information vid Finlands skogscentral. 

Hjälp med att följa med skadeläget 

 Karttjänsten med planerade avverkningar efter skador kan vara till hjälp speciellt för distansskogsägare. Till exempel om det varit blåsigt och storm kan skogsägaren se om det gjorts anmälningar om vindskadeavverkningar i närheten av den egna skogen. 

- Med hjälp av kartinformationen kan skogsägaren bedöma sannolikheten för att den egna fastigheten drabbats och skrida till åtgärder för att kartlägga eventuella skador, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Barkborreskador har varit ett allvarligt problem i granskogar nere i Europa och i södra Sverige varje sommar de senaste åren. Risken för omfattande skador växer också i Finland i och med de varma somrarna och långa regnfria perioderna. 

I karttjänsten kan skogsägare och aktörer i skogsbranschen under sommaren följa med den geografiska förekomsten av insektsskador och skadeinsekternas framfart. Det gör det lättare att koncentrera avverkningarna till figurer där det är störst risk för att skadorna ska spridas. 

Karttjänsten har producerats inom projektet Tuulituho-haukka, som är en del av projekthelheten Fånga kolet, som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Karttjänsten med skogsskador finns på Skogscentralens webbplats.  

Tilläggsinformation: 

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikkaatmetsakeskus.fi 

Mikko Kesälä
expert på geografisk information
Finlands skogscentral
tfn 0407553795
mikko.kesalaatmetsakeskus.fi