Skip to main content
Nyheter - 18.11.2020 15:21

Skogscentralen har utsetts till årets aktör inom naturprodukter 2020

Nätverket för naturföretagande i Finland rf och Arktiska Aromer rf har beviljat Skogscentralen erkännandet som årets aktör inom naturprodukter 2020. Priset delas ut till personer, företag eller organisationer för förtjänstfullt agerande i främjandet av naturproduktsbranschen.

granskott

Bildtext: Efterfrågan på naturprodukter har ökat.

I motiveringarna till valet framhävs att Finlands skogscentrals projekt och personal bidragit starkt till utvecklingen av naturproduktsbranschen, såväl regionalt som på riksplan.

Skogscentralen har på senare år varit med och genomfört tre riksomfattande projekt i naturproduktsbranschen. Projekten har gått ut på att öka samarbetet mellan företagen i naturproduktsbranschen och utveckla råvarukedjorna för naturprodukter. Man arbetar också för att öka ekouppsamlingsområdena i Finland.

Utöver de riksomfattande projekten har Skogscentralen tillsammans med samarbetspartner varit med om att planera och genomföra projekt i landskapen. 

– Vi på Skogscentralen har skoglig information, kunskaper och tjänster som gör att vi kan förbättra lönsamheten och diversiteten i skogsbaserade näringsverksamheter. Det arbete som gjorts för att främja naturproduktsbranschen ger både företagen och skogsägarna fördelar, säger Anssi Niskanen, näringsdirektör vid Finlands skogscentral.

Naturproduktsbranschen växer starkt

Naturproduktsbranschen växer starkt i Finland och utomlands. Uppskattningen av en naturlig livsstil, den ökande betydelsen av förhållandet till naturen och det växande utbudet har ökat efterfrågan på naturprodukter i Finland och i andra västländer. I Asien har naturprodukter av hävd haft en stor betydelse som näring och medicin i hundratals år. År 2017 omsatte naturproduktsbranschen i Finland sammanlagt 530 miljoner euro och exportens andel av omsättningen ökar ständigt.

Som naturprodukter räknas ett flertal nyttigheter som fås naturligt eller halvodlat ur skogarna. Björksav, sprängticka, bär, svampar, granskott och dekorationsväxter är bekanta naturprodukter för många, men de utgör bara toppen av isberget om man ser till den mångfald som skogarna har att erbjuda.

– Den ökande konsumtionen av naturprodukter stöder aktningen och acceptansen för skogsbruket i och med att den spräcker den inrotade föreställningen att skogarna utnyttjas ensidigt med fokus på träförädling. Att utveckla naturproduktsbranschen är i sista hand förenligt även med virkesproduktionens och förädlingens intresse, säger näringsdirektör Niskanen.

Priset som årets naturproduktsaktör överräcktes till Skogscentralen vid de nationella Naturproduktsdagarna 18.11.2020.