Skip to main content
Uutinen - 18.11.2020 15:16

Metsäkeskus on valittu vuoden 2020 luonnontuotetoimijaksi

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry ja Arktiset Aromit ry ovat myöntäneet Metsäkeskukselle Vuoden luonnontuotetoimija -tunnustuspalkinnon.  Palkinto myönnetään henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on toiminut ansiokkaasti luonnontuotealan edistämiseksi.

kuusenkerkkiä

Kuvateksti: Luonnontuotteiden kysyntä on kasvanut.

Palkinnon valintaperusteluissa arvioitiin, että Suomen metsäkeskuksen hankkeet ja henkilöstö ovat tulleet vauhdilla mukaan luonnontuotealan kehittämistyöhön niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti. 

Metsäkeskus on viime vuosina ollut mukana toteuttamassa kolmea valtakunnallista luonnontuotealan hanketta, joissa on lisätty luonnontuotealan yritysten yhteistyötä ja kehitetty luonnontuotteiden raaka-aineketjuja. Työtä tehdään myös luomukeruualueiden lisäämiseksi Suomessa. 

Valtakunnallisten hankkeiden lisäksi Metsäkeskus on ollut mukana useiden maakunnallisten luonnontuotealan hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. 

– Meillä Metsäkeskuksessa on metsätietoa, osaamista ja palveluita, joiden avulla voimme parantaa metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kannattavuutta ja monipuolisuutta. Luonnontuotealan edistämiseksi tehty työ hyödyttää yrityksiä ja metsänomistajia, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Luonnontuoteala on vahvassa kasvussa

Luonnontuoteala on vahvassa kasvussa Suomessa ja maailmalla. Luonnonmukaisen elämäntavan arvostus, luontosuhteen merkityksen kasvu ja lisääntyvä tarjonta ovat kasvattaneet luonnontuotteiden kysyntää Suomessa ja muissakin länsimaissa. Aasiassa luonnontuotteilla on perinteisesti ollut suuri merkitys ravintona ja lääkkeinä jo vuosisatoja. Suomen luonnontuotealan liikevaihto vuonna 2017 oli yhteensä 530 miljoonaa euroa ja viennin arvo liikevaihdosta on kasvussa.

Luonnontuotteisiin luetaan kuuluvaksi lukuisia hyödykkeitä, joita saadaan metsistä luontaisesti tai puoliviljeltynä. Koivunmahla, pakuri, marjat, sienet, kuusenkerkät ja koristekasvit ovat monille tuttuja luonnontuotteita, mutta vain jäävuoren huippu siitä moninaisuudesta, mitä metsillä on tarjottavana. 

– Luonnontuotteiden lisääntyvä käyttö tukee metsätalouden arvostusta ja hyväksyttävyyttä rikkomalla pinttynyttä kuvaa metsiemme yksipuolisesta ja vain puunjalostukseen keskittyvästä hyödyntämisestä. Luonnontuotealan kehittäminen on lopulta myös puuntuotannon ja jalostuksen etujen mukaista, elinkeinojohtaja Niskanen sanoo.

Vuoden luonnontuotetoimija -palkinto luovutettiin Metsäkeskukselle valtakunnallisten Luonnontuotepäivien yhteydessä 18.11.2020.