Skip to main content
Nyheter - 22.03.2021 12:00

Skogscentralen får ny webbplats, den skilda MinSkog.fi-webbplatsen försvinner

Skogscentralens webbplats Skogscentralen.fi förnyas i morgon, tisdagen 23.3. På grund av förnyelsen kan det uppstå störningar på webbplatsen under hela dagen.

En människa tittar Skogcentralens webbsidor i skogen.

Bildtext: Skogcentralens webbplats förnyas. 

Webbplatsen har producerats med ett nytt koncept, vilket betyder att man har tänkt om den gamla webbplatsens struktur helt och hållet i samband med publiceringen av den nya. Den nya strukturen märks tydligast i att den skilda MinSkog.fi-webbplatsen tas ur bruk. 

Inloggningen till e-tjänsten MinSkog.fi, anvisningarna för tjänsten och det öppna skogs- och naturinformationsmaterialet flyttas till den nya webbplatsen. I fortsättningen hittas Skogscentralens allt webbinnehåll samlat på samma plats och på samma adress, Skogscentralen.fi. 

Den nya strukturen har byggts upp i ett brett samarbete med Skogscentralens tjänster och experter samt kunder. Det ordnades workshoppar innan förnyelsen påbörjades, och där frågade vi också Skogscentralens kunder vilken slags webbplats de förväntar sig.  

- Det är viktigt för oss att kunderna hittar informationen de söker så lätt som möjligt i vårt breda innehåll, säger Skogscentralens kommunikationschef Katriina Liusjärvi

Det är inte färdigt genast 

Webbplatsen utvecklas, uppdateras och kompletteras hela tiden. En del av innehållet läggs upp först efter publiceringen. Om du inte hittar det du söker efter genast kan det alltså hända att just den delen kompletteras ännu efter publiceringen.

Vid tidpunkten för publiceringen är innehållet mest omfattande på finska. Det svenskspråkiga innehållet kompletteras efter publiceringen och det är meningen att det finskspråkiga och svenskspråkiga innehållet motsvarar varandra under våren. Nytt innehåll produceras även på engelska under våren. 

Skogscentralens visuella utformning förnyas också 

I samband med publiceringen av den nya webbplatsen förnyas också Skogscentralens visuella utseende. I det nya utseendet finns något bekant, till exempel logotypens årsring och gröna färg. Men det finns också mycket nytt, exempelvis de lila och ljusröda effektfärgerna och ett lättare helhetsutseende. 

- I samband med förnyelsen av webbplatsen är det naturligt att även se till att det visuella är tidsenligt. Vi var inte ute efter stora förändringar, utan ville mer fräscha upp det gamla utseendet så att det är uppdaterat, säger Liusjärvi. 

Nytt är också att tjänsten MinSkog.fi inte längre har en egen logotyp eller en egen webbplats, utan man hittar alla våra tjänster under Skogscentralens enhetliga logotyp och nätportal.