Skip to main content
Nyheter - 19.03.2021 11:09

Avbrott i anmälningarna till Skogscentralens evenemang 19.-23.3.

Finlands skogscentral förnyar sitt evenemangshanteringssystem 19.3-23.3.2021. Det går inte att anmäla sig till Skogscentralens evenemang under den tiden.

koristeellinen kuva

Bildtext: Det kommer att vara en några dagar lång paus i anmälningarna till Skogscentralens evenemang.

Det går inte att anmäla sig till Skogscentralens evenemang via evenemangskalendern under veckoslutet och början av veckan. Anmälan är ur bruk eftersom Skogscentralen förnyar sitt system för evenemangshantering.

Under avbrottet kan man se evenemangen i evenemangskalendern helt normalt. Man kan då skriva upp intressanta evenemang och anmäla sig senare.

Efter användaravbrottet tar Skogscentralen i bruk en ny evenemangskalender.

- I och med förändringen får evenemangskalendern ett fräschare utseende och förbättrade sökfunktioner. I framtiden kan evenemang sökas också enligt ämne, säger Tuula Jusko, chef för hr-teamet vid Finlands skogscentral.

Ny webbplats nästa vecka, skild MinSkog.fi-webbplats upphör

Förutom evenemangsplaneringen förnyar Skogscentralen också sin webbplats. I samband med reformen inkorporeras MinSkog.fi-webbplatsen med skogscentralen.fi-webbplatsen. I framtiden loggar man in i MinSkog.fi via skogscentralen.fi. Dessutom kommer öppen information om skogen och naturen att finnas tillgänglig via skogscentralen.fi.

Den gamla MinSkog.fi-adressen för dig i framtiden till skogscentralen.fi, där det är enkelt att hitta e-tjänsten MinSkog.fi och skogs- och naturinformationen.

Ny grafisk profil

I samband med webbplatsreformen tar Skogscentralen också i bruk en ny font vid sidan av den gröna logotypen med årsringarna. De färger som Skogscentralen använder ändras också.