Skip to main content
Nyheter - 23.03.2021 15:41

Ansökningstjänsten för beskogningsstöd öppnades

Nu går det att söka beskogningsstöd elektroniskt i Skogscentralens nya webbtjänst. Ansökan kan göras av markägaren själv eller av en aktör för markägarens räkning. Vi rekommenderar i första hand att man lämnar in ansökan via den elektroniska tjänsten eftersom det försnabbar handläggningen. 

En tallplanta

Bildtext: Nu går det att söka beskogningsstöd elektroniskt i Skogscentralens nya webbtjänst. Foto: Eva Ekholm

Webbtjänsten för ansökan om beskogningsstöd öppnades 23.3.2021. Du kommer in i ansökningstjänsten utan inloggning eller identifiering. Ansökan om beskogningsstöd kan undertecknas med elektronisk underskrift eller alternativt skrivas ut och undertecknas på papper så att Skogscentralen kan försäkra sig om att ansökan är riktig. 

Om du undertecknar elektroniskt går ansökan automatiskt vidare till behandling på Skogscentralen. Om du skriver ut ansökan och undertecknar den för hand ska du skicka den till Skogscentralen antingen med skyddad e-post eller brevpost. Instruktioner för skyddad e-post hittar du på Skogscentralens webbplats

 Det lönar sig att studera instruktionerna och frågorna i förväg och att reservera tillräckligt med tid för att fylla i blanketten. Till exempel är åkerskiftets signum obligatorisk information om området som ska beskogas är tidigare jordbruksmark. Ansökan kan inte heller sparas i den elektroniska ansökningstjänsten. 

Beskogningen får påbörjas först efter stödbeslutet 

Beskogningsstöd kan sökas för områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark. Området som beskogas ska vara enhetligt, minst en halv hektar stort och i genomsnitt minst 20 meter brett. Området ska vara lämpligt för skogsodling med avseende på natur och vattenhushållning. 

Beskogningen kan inledas först efter att man fått ett stödbeslut av Skogscentralen.  
Anläggningsåtgärderna för beskogningen ska vara slutförda senast vid utgången av det andra kalenderåret efter att ansökan godkänts. Så om ansökan godkänns i vår ska beskogningen vara klar före slutet av 2023. 

Mer information om beskogningsstöd och om att söka beskogningsstöd  finns på Skogscentralens webbplats. Där finns också en sammanställning av svar på frågor som kommit in om beskogningsstödet

 Ansökningstjänsten för beskogningsstöd