Skip to main content

Monimetsä

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Monimetsä - Luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa 

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 2019–2022 -hankkeessa edistetään talousmetsien luonnonhoitoa. Hankkeessa lisätään metsänomistajien tietoisuutta ja vahvistetaan metsäammattilaisten osaamista:  

 • Tuotetaan erityisesti metsänomistajille suunnattuja, luonnonhoidon keinoja esitteleviä tapahtumia ja sähköisiä materiaaleja. 
 • Jatketaan Monimetsä ykköshankkeessa (2016–2018) kehitettyjen ja tunnistettujen toimintamallien jalkauttamista. 
 • Järjestetään metsäalan toimijoille ja työn toteuttajille koulutusta ja selvitetään luonnonhoitoon liittyvien palveluiden kehittämistarpeita. 
 • Viestitään monipuolisesti talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja mahdollisuuksista niin metsänomistajien kuin toimijoiden suuntaan. 

Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana talousmetsien arjessa. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla on merkitystä. Luonnonhoidon keinovalikoimaa voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa. Monimetsä-hanke edistää luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä. 

Materiaalit ja tapahtumat 

Tulossa: seuraa Metsäkeskuksen tapahtumakalenteria  

 • Monimetsä: Talousmetsien luonnonhoitokoulutus metsäkoneyrityksille. Vuoden 2021 tilaisuudet 10.9 Jaalassa,  22.9 Tammelassa, 13.10 Paltamossa. Kohderyhmä: metsäammattilaiset ja tarkemmin metsäkoneurakoitsijat ja metsäkoneenkuljettajat. Koulutus on aamupäivän pituinen maastokoulutus. Järjestetään yhteistyössä Metsäkeskuksen, Tapion ja Koneyrittäjät ry.n kanssa.
 • Monimetsä-luonnonhoidon toimintamallit talousmetsissä toimijakoulutus vuonna 2021: 17.6 Paltamossa, 14.9 Mikkelissä ja 29.9 Tammelassa yhteistyössä Tapion ja Metsäkeskuksen kanssa. 
 • Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit jatkuvat nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin. Noin kahden tunnin pituisilla maastokävelyillä esitellään talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja mahdollisuuksia käytännönläheisesti ja keskustellen. Tapahtumia on tarjolla eri puolilla Suomea. Seuraa Metsäkeskuksen tapahtumakalenteria, sieltä löytyvät ajantasaiset tapahtumatiedot. 
 • Lisäksi tulossa syksyllä: 
  • Monimuotoinen metsäni –metsänomistajapäivä pääkaupunkiseudulla 9.10. Tapahtuma siirtynyt toukokuulle 2022.
  • Toimijoille teema-webinaarisarja marraskuussa

Menneet tapahtumat

 • Temawebbinarierna om naturhänsyn i ekonomiskog  – Webbinarium-serie Monimetsä: 
  • 10.3 Naturvårdsträd – hur och varför? skogsvårdsexpert Annikka Selander, Finlands skogscentral 
  • 17.3 Död ved är full av liv naturvårdsexpert Nina Jungell, Finlands skogscentral 
  • 24.3 Viltvänlig röjning skogsvårdsexpert Annikka Selander, Finlands skogscentral 
  • 7.4 Skogsbrukets vattenvård * naturvårdsexpert Nina Jungell, Finlands skogscentral 
 • Monimuotoinen metsäni -metsänomistaja-webinaari, läntisen palvelualueen metsänomistajille suunnattu tapahtuma 14.4.2021 klo 17.30 – 20.30. Järjestetään yhteistyössä Tapion, Metsäkeskuksen ja Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeen kanssa. Tutustu tapahtuman materiaaliin.
 • Monimetsä-Luonnonhoidon paikkatietoaineistojen hyödyntäminen luonnonhoidon keinojen kohdentamisessa -Teams-koulutus toimijoille ja käytännön työn toteuttajille 14.4.2021 klo 9-10. Järjestivät Metsäkeskus ja Tapio yhteistyössä. 

Verkkokoulutukset 

Metsäkeskuksen verkkokoulutukset

 • Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineiston esittely 
 • Naturhänsyn i min skog 
 • Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt- verkkokoulutuksen esittely 

Muiden toimijoiden teemaan liittyviä verkkokursseja 

Webinaaritallenteet 

Uutiset ja tiedotteet 

Säästöpuuryhmä metsässä

Monimetsä-aiheiset kirjoitukset 

Tutustu myös:

Kamala-luonto kuvasivu: Talousmetsien luonnonhoidon keinot Kamala luonto -kuvin

Monimetsä-hankkeen tavoitteena on tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja työkaluja luonnonhoitoon sekä viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Vuosina 2016-2018 toteutetussa Monimetsä-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ja kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. 

Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Hankkeessa kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. 

Ohjausryhmä 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luonnonvarakeskus ja Koneyrittäjät ry. 

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen ja kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Tapion logo
MTKn logo
Metsäteollisuuden logo
Koneyrittäjien logo

Lisätietoja