Siirry pääsisältöön

Monimetsä

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Monimetsä – Luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa 

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 2019–2023 -hankkeessa edistettiin talousmetsien luonnonhoitoa. Hankkeessa lisättiin metsänomistajien tietoisuutta ja vahvistettiin metsäammattilaisten osaamista, jotta luonnonhoidon keinot olisivat aina mukana talousmetsien arjessa.

Monimetsä II -hankkeessa

  • Jatkettiin Monimetsä-ykköshankkeessa (2016–2018) kehitettyjen ja tunnistettujen toimintamallien jalkauttamista. 
  • Järjestettiin eri metsänomistajaryhmille koulutusta talousmetsien luonnonhoidosta.
  • Järjestettiin metsäalan toimijoille ja työn toteuttajille koulutusta ja selvitettiin luonnonhoitoon liittyvien palveluiden kehittämistarpeita. 
  • Viestittiin monipuolisesti talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja mahdollisuuksista niin metsänomistajien kuin toimijoiden suuntaan.

Monimetsä-materiaalit

Monimetsän tuottamat materiaalit, kuten webinaarien tallenteet, on koottu kohderyhmittäin Tapion verkkosivuille:

Monimetsä-aiheisia julkaisuja on koottu Metsäkeskuksen sivulle Monimetsä-hankkeen materiaalit.

Makupaloja Monimetsä-materiaaleista

Hyödynnä luonnonhoidon muistilistaa, tilauslomaketta ja neuvontatyökalua, joissa esitellään metsien monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistäviä keinoja. Ne myös tukevat metsänomistajan ja metsäammattilaisen välistä keskustelua luonnonhoidon huomioimisesta, kun suunnitellaan hakkuita tai metsänhoitotöitä. 

Monimetsä-hanke on koonnut vinkit monimuotoisuuden turvaamiseen taimikoiden ja nuorten metsien hoidossa sekä jatkuvan kasvatuksen metsissä.   

Monimetsä-hanke on yhdessä Työtehoseuran kanssa laatinut metsäkoneenkuljettajille muistilistan jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin. Muistilistassa kerrotaan, kuinka konetyössä voidaan huomioida luonnonhoito ja vesiensuojelu.

Monimetsä-hanke on tuottanut metsänomistajille suunnatun verkkokoulutuksen, jossa esitellään talousmetsien luonnonhoidon keinoja. Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineisto on seitsemänosainen ja kokonaisuuteen tutustuminen kestää noin 30 minuuttia. Verkkoaineisto löytyy Metsäkeskuksen verkkokoulutuksista. Saat aineiston käyttöösi rekisteröitymällä palveluun.

  • Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineisto
  • Aineisto on myös ruotsiksi: Naturhänsyn i min skog

Tapahtumat vuonna 2023

Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit

Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit jatkuivat nyt jo viidettä vuotta peräkkäin. Noin kahden tunnin pituisilla maastokävelyillä esiteltiin talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja mahdollisuuksia käytännönläheisesti ja keskustellen. Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkkejä järjestettiin 22 eri puolilla Suomea. Niille osallistui noin 370 metsänomistajaa.

Webinaarit

Vuonna 2023 järjestettiin Monimetsä-webinaareja, joissa aiheena oli luonnonhoidon huomioiminen metsän eri kehitysvaiheissa ja toimenpiteissä.

Raportit ja selvitykset

Yhteistyössä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luonnonvarakeskus ja Koneyrittäjät ry. 

Monimetsä-hanketta toteuttivat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Monimetsä kokosi talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen sekä koulutti, neuvoi ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke oli osa kansallista metsästrategiaa ja hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu luonnonhoidon keinoihin Kamala luonto -piirroskuvissa

Monimetsä-hankkeessa tuotetuissa Kamala luonto -piirroksissa talousmetsien luonnonhoidosta viestivät sarjakuvista tutut hahmot – ilves ja kärppä kavereineen.

Kamala luonto -sarjakuvapiirrokset (Tapio)

Tulosta Kamalan luonnon ja ihanan Monimetsän kuvituskuvia väritettäväksi – itsellesi tai pienelle metsän ystävälle!

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Tapion logo
MTKn logo
Metsäteollisuuden logo
Koneyrittäjien logo

Lisätietoja