Siirry pääsisältöön

Monimetsä

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Monimetsä - Luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa 

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 2019–2023 -hankkeessa edistetään talousmetsien luonnonhoitoa. Hankkeessa lisätään metsänomistajien tietoisuutta ja vahvistetaan metsäammattilaisten osaamista:  

Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana talousmetsien arjessa. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla on merkitystä. Luonnonhoidon keinovalikoimaa voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa. Monimetsä-hanke edistää luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä. 

Tulevat tapahtumat vuonna 2023

Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit

Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit jatkuvat nyt jo viidettä vuotta peräkkäin. Noin kahden tunnin pituisilla maastokävelyillä esitellään talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja mahdollisuuksia käytännönläheisesti ja keskustellen. Tapahtumia on tarjolla eri puolilla Suomea.

Vuoden 2023 lenkkien pitopaikat ja ajankohdat päivitetään tälle sivulle maaliskuun lopulla.

Webinaarit

Vuonna 2023 järjestettävien webinaarien aiheet ja ajankohdat päivitetään maaliskuun aikana. 

Verkkokoulutukset 

Metsäkeskuksen verkkokoulutukset

  • Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineiston esittely (Monimetsä-hankkeen tuottama verkkokoulutus)
  • Naturhänsyn i min skog (Monimetsä-hankkeen tuottama verkkokoulutus)
  • Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt -verkkokoulutuksen esittely 

Muiden toimijoiden teemaan liittyviä verkkokursseja 

Webinaaritallenteet 

Uutiset ja tiedotteet 

Monimetsä-aiheiset blogit ja kirjoitukset 

Tapion julkaisuja

Tutustu myös

Monimetsä-hankkeen tavoitteena on tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja työkaluja luonnonhoitoon sekä viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Vuosina 2016-2018 toteutetussa Monimetsä-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ja kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. 

Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Hankkeessa kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. 

Ohjausryhmä 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luonnonvarakeskus ja Koneyrittäjät ry. 

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen ja kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Tapion logo
MTKn logo
Metsäteollisuuden logo
Koneyrittäjien logo

Lisätietoja