Skip to main content
Aktörsmeddelande - 11.11.2021 09:30

Pro skog är ett nytt hederspris på landskapsnivå

Pro skog är ett nytt pris som ska synliggöra skogsbranschens arbete i landskapen. De regionala skogsråden delar ut priset för aktivt, innovativt och fruktbart arbete för att nå målen i de regionala skogsprogrammen.

Vem som helst kan föreslå en pristagare med ett formulär som finns på Skogscentralens webbplats när som helst under året. De första Pro skog-prisen delas ut våren 2022.

Pro skog är ett sätt att tacka för och uppmuntra arbetet för skogen och skogsbranschen i landskapet. De regionala skogsråden utser pristagaren utifrån de förslag som lämnats in. Pristagaren kan vara en person, en arbetsgrupp, ett företag eller någon annan sammansättning.

När Pro skog-diplomet överräcks planteras också ett träd på en plats som pristagaren önskat. Det nya trädet symboliserar växande, framtid och gemenskap.

- Det växande trädet är också en påminnelse om att de val vi gör i dag har följder långt in i framtiden, säger regiondirektör Helena Herttuainen vid Finlands skogscentral.

För de regionala skogsprogrammens mål

Pro skog-priset uppmuntrar dem som verkar i skogsbranschen att sträva efter målen i det egna landskapets regionala skogsprogram. De regionala skogsprogrammen 2021-2025 främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. Det finns totalt fjorton regionala skogsprogram i landet. Målet med dem är att skapa arbete och välfärd i landskapet, trygga skogsnaturens mångfald och erbjuda sätt att bereda sig på klimatförändringen. 

Målen och åtgärderna i de regionala programmen går i linje med den nationella skogsstrategin. På Skogscentralens webbplats kan man läsa om skogsprogrammens mål och följa med hur de uppfylls. 

Föreslå en Pro skog-pristagare med blanketten

Mer information ger:

Helena Herttuainen
regiondirektör, västra området
Finlands skogscentral
tfn 050 475 4770
helena.herttuainenatmetsakeskus.fi